Biuletyn wizowy

Saturday, Feb 24th

Wizy | Na stałe | Biuletyn wizowy

Biuletyn wizowy


Biuletyn Wizowy (Visa Bulletin) jest publikowany co miesiąc przez Departament Stanu dla trzech kategorii wiz imigracyjnych: rodzinnych (Family Based), pracowniczych (Employment Based) i w loterii wizowej. Większość wiz imigracyjnych podlega limitom ustalanym przez Kongres. Konsulaty i ambasady są zobowiązane do informowania Departamentu Stanu o liczbie wydanych wiz w kategoriach limitowanych, a Urząd Imigracyjny o liczbie osób legalizujących swój status w USA. W kategoriach rodzinnych przyznaje się rocznie co najmniej 226,000 wiz, a w pracowniczych 140,000 (co najmniej, ponieważ podane liczby mogą być przekroczone). W ramach loterii wizowej przyznaje sie rocznie 55,000 wiz imigracyjnych minus 5,000 zarezerwowanych dla programu NACARA.


Data w Biuletynie Wizowym to tzw. Data Priorytetowa (Priority Date). W kategoriach rodzinnych oznacza ona datę złożenia podania (I-130) w Urzędzie Imigracyjnym, a w kategoriach pracowniczych datę złożenia podania w stanowym departamencie pracy (w kategoriach wymagających cerytikatu - Employment Cerification), lub w Urzędzie Imigracyjnym, jeśli Labor Certification nie jest wymagany.


Kategorie rodzinne


Pierwsza:
Nieżonaci synowie i niezamężne córki obywatela USA - 23,400 plus wizy niezużyte w czwartej kategorii.

Druga:
Współmałżonkowie i dzieci oraz nieżonaci synowie i niezamężne córki Stałych Rezydentów - 114,200, plus liczba o jaką całkowita liczba podań przekracza 226,000 oraz wizy niezużyte w pierwszej kategorii.

2A - Współmałżonkowie i dzieci Stałych Rezydentów - 77% wszystkich wiz w drugiej kategorii, z czego 75% nie podlega limitom przypadającym na poszczególne kraje;

2B - Nieżonaci synowie i niezamężne córki Stałych Rezydentów (powyżej 21 lat) - 23% wszystkich wiz w drugiej kategorii.

Trzecia:
Żonaci synowie i zamężne córki obywatela USA - 23,400, plus wizy niewykorzystane w pierwszej i drugiej kategorii.

Czwarta:
Bracia i siostry obywatela USA - 65,000, plus wizy niewykorzystane we wszystkich poprzednich kategoriach.


Kategorie
Wszystkie Regiony
Chiny
Indie
Meksyk
Filipiny
1
01 MAY 01
01 MAY 01
01 JAN 94
01 JAN 92
01 JAN 92
2A
22 MAR 02
22 MAR 02
22 MAR 02
15 MAY 00
22 MAR 02
2B
15 MAY 97
15 MAY 97
15 MAY 97
01 MAR 92
01 OCT 96
3rd
01 FEB 99
01 FEB 99
01 FEB 99
01 JAN 95
08 FEB 91
4th
15 FEB 96
22 JUL 95
08 OCT 95
15 MAR 94
01 AUG 84

Kategorie pracownicze


Pierwsza:
Priority Workers - Osoby o wybitnych uzdolnieniach lub osiągnięciach w nauce, sztuce, sporcie albo w byznesie - 28.6% rocznej puli wizowej (40,040 wiz).

Druga:
Members of the Professions Holding Advanced Degrees or Persons of Exceptional Ability - Przedstawiciele zawodów ze stopniem naukowym lub o szczególnych uzdolnieniach lub osiągnięciach w nauce, byznesie lub w sztuce: 28.6% rocznej puli wizowej (40,040 wiz), plus wizy niewykorzystane w pierwszej kategorii.

Trzecia:
Skilled Workers, Professionals, and Other Workers - Pracownicy wykwalifikowani (minimum 2 lata doświadczenia), Profesjonaliści i Inni - 28.6% rocznej puli wizowej (40,040 wiz), plus wizy niewykorzystane w pierwszej i drugiej kategorii. 10,000 wiz zarezerwowanych dla "Other Workers".

Czwarta:
Special Immigrants - 6 podgrup specjalnych imigrantów - 7.1% rocznej puli wizowej (9,940 wiz).

Piąta:
Employment Creation - Inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy - 7.1% rocznej puli wizowej (9,940 wiz). Nie mniej niż 3,000 wiz zarezerwowanych dla rejonów niedoinwestowanych, wiejskich i o wysokim bezrobociu, i 3,000 dla inwestorów w centrach regionalnych.


Kategorie
Wszystkie Regiony
Chiny
Indie
Meksyk
Filipiny
1st
01 MAY 01
01 MAY 01
01 JAN 94
01 JAN 92
01 JAN 92
2nd
22 MAR 02
22 MAR 02
22 MAR 02
15 MAY 00
22 MAR 02
3rd
15 MAY 97
15 MAY 97
15 MAY 97
01 MAR 92
01 OCT 96
4th
01 FEB 99
01 FEB 99
01 FEB 99
01 JAN 95
08 FEB 91
5th
15 FEB 96
22 JUL 95
08 OCT 95
15 MAR 94
01 AUG 84

Poszczególne kraje nie mogą otrzymać więcej niż 7% ogólnej liczby wszystkich wiz w obu kategoriach, rodzinnej i pracowniczej łącznie (25,620 wiz rocznie). Postanowienia Sekcji 202(e) Ustawy Imigracyjnej (Immigration and Nationality Act - INA) przewidują tzw. "prorating", czyli wykorzystywanie wiz przyznanych dopiero w przyszłości w krajach, w których zapotrzebowanie na wizy imigracyjne przekracza roczne limity. Aktualnie postanowienia ustawy stosowane są wobec Chin (osoby urodzone na kontynencie, ustawa nie obejmuje obywateli Tajwanu), Indii, Meksyku i Filipin.

Powyższe tabele NIE są aktualnym Biuletynem Wizowym, a tylko ilustracją pomocną w czytaniu informacji na oficjalnej stronie rządowej.

Wszystkie daty w tabeli oznaczają kiedy wykorzystane zostały ostatnie wizy w danej kategorii. C (current) oznacza, że w danej kategorii wciąż są wizy, a U (unavailable), że nie ma żadnych wiz. Osoby, których podania zostały złożone PRZED datą podaną w tabeli mogą otrzymać wizę imigracyjną.


R  E  K  L  A  M  A

Web Analytics