A3 Personel dyplomatów

Saturday, Feb 24th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | A3 Personel dyplomatów

A3 Personel dyplomatów


Wizę A3 otrzymują osoby zatrudniane przez dyplomatów na wizach A1 i A2 podczas ich służby dyplomatycznej w USA. Departament Stanu klasyfikuje takich pracowników w dwóch grupach: opłacanych z funduszów publicznych kraju pochodzenia, albo z prywatnych środków dyplomaty, choć w praktyce ma to niewielkie znaczenie.


Kierowca pracowników ambasady Zdjęcie: F. Rosenfeld


Pracownik taki nie jest jednak pracownikiem misji dyplomatycznej nawet jeśli jego pensja pochodzi z państwowych pieniędzy i nie jest akredytowanym przez Departament Stanu dyplomatą. Do osób na wizach A3 należą kierowcy, ogrodnicy, pracownicy domowi, nianie do dzieci, nauczyciele, kucharze ambasadorów (bardzo ważna pozycja), osobiste sekretarki, przedstawiciele lub prywatni doradcy (inni niż np. radcy prawni ambasady).

Podanie o wizę A3 wymaga osobistego interview w konsulacie lub w ambasadzie USA oraz udokumentowania, że pracodawca ma akredytację Departamentu Stanu jako dyplomata, albo, że już znajduje się w USA jako dyplomata (na interview będzie potrzebna kopia formularza I-94 pracodawcy, dowodu przekroczenia granicy na odpowiednim statusie). Proces wizowy wymaga również gwarancji, że osoba pracująca dla dyplomaty w USA będzie otrzymywać wynagrodzenie zgodne ze standardami amerykańskimi (używa się stawek wynagrodzeń Departamentu Pracy dla danej lokalizacji w USA) oraz przedłożenia kontraktu pracowniczego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca ma prawo odliczać koszt mieszkania i ew. utrzymania pracownika. Pracodawcy-dyplomaci opłacający służbę z własnych funduszy w niektórych przypadkach muszą udokumentowość swoją własną zdolność finansową do zatrudnienia pracownika (wypłacania zarobków), ale większość obsługi ambasodora czy konsula to ludzie opłacani z funduszów publicznych, czyli na etacie stosownych agencji lub ministerstw. Cała dokumentacja musi być po angielsku.


Kto może uzyskać wizę A3


 • Osoby zatrudnione bezpośrednio przez dyplomatę na wizie A1 lub A2 i opłacane z funduszów państwowych lub prywatnych pracodawcy;
 • Członkowie najbliższej rodziny osób na wizie A3.

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę A3 musi być zatrudniona przez dyplomatę i mieć ważny kontrakt pracowniczy, oraz musi odbyć spotkanie z konsulem zanim wiza może być wydana.


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA i dotyczy to również wizy A3. Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych, choć kandydaci są traktowani nieco inaczej niż np. turyści. Podania o wizy A3 dla pracowników zatrudnianych przez dyplomatów są najczęściej składane przez agencje rządowe i taki personel jest zawsze bardzo dokładnie sprawdzany. Rzadko zdarzają się pomyłki, dlatego większość osób starających się o wizy A3 doskonale się do nich kwalifikuje, o co zawczasu zadbały odpowiednie służby, i zapewne wszyscy starający się, wizy A3 dostają.


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Kontrakt pomiędzy pracodawcą i pracownikiem określający obowiązki pracownika i zobowiązania pracodawcy, zgodny z przepisami USA;
 • Pismo od pracodawcy gwarantujące zarobki nie niższe niż zarobki pracownika amerykańskiego na podobnym stanowisku (na podstawie danych Departamentu Pracy), oraz ubezpieczenie medyczne;
 • Przyrzeczenie pracownika, że nie podejmie żadnego innego zatrudnienia;
 • Pisemna gwarancja pracodawcy, że nie będzie bezprawnie przetrzymywał paszportu pracownika podczas jego zatrudnienia ani w żaden sposób ograniczał jego swobód;
 • Potwierdzenie podpisane przez pracodawcę i pracownika stwierdzające, że obie strony rozumieją, że pracownik nie będzie zobowiązany do pozostawania w miejscu pracy w godzinach wolnych od pracy;
 • Pracodawca musi się zobowiązać do pokrycia kosztów przejazdu do USA i do miejsca zatrudnienia pracownika, oraz do kosztów ewentualnego powrotu pracownika do kraju w przypadku wczesnego zerwania kontraktu lub zakończenia pracy przed terminem bez względu na powód;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej. Pamiętaj, nie jesteś pracownikiem misji dyplomatycznej ale pracownikiem prywatnego pracodawcy. Ponieważ on cieszy się pewnymi przywilejami, część z nich przysługuje również tobie, ale niestety, tylko część.


Podsumowanie


Wiza A3 jest wizą dla służby domowej i pracowników bezpośrednio służących w jakiś sposób dyplomacie.
Status A3 można stracić w wyniku zerwania kontraktu, odwołania do kraju pracodawcy, lub z wielu innych powodów. W skrajnych przypadkach może dojść do wydalenia zarówno dyplomaty jak i jego personelu pomocniczego czyli kierowców, kucharzy lub pokojówek. Zdarza się to jednak rzadko.
Wszyscy dyplomaci są zawsze pod stałą obserwacją służb specjalnych, ale dotyczy to szczególnie porsonelu pomocniczego, który jako (teoretycznie) najmniej widoczny, a jednak z konieczności dopuszczany do niejednej tajemnicy, a także z racji wykonywanych obowiązków obserwujący niejedno wydarzenie, jest zawsze łakomym kąskiem dla agencji wywiadowczych. Stąd próby werbunku pracowników tego rodzaju do współpracy są o wiele częstsze niż próby pozyskania ambasadora albo konsula.


R  E  K  L  A  M  A

Web Analytics