B1 Biznesowa map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | B1 Byznesowa

B1 Biznesowa


Wiza B-1, podobnie jak wiza B-2, pozwala na tymczasowy pobyt w USA nieprzekraczający 6 miesięcy. Od niedawna Urząd Imigracyjny wydaje jednak zezwolenia na 30 dni.


Centrum biznesu Zdjęcie: Offical GDC


Wiza B-1 jest wydawana we wszystkich przypadkach związanych w jakiś sposób z biznesem, negocjacjami, spotkaniami handlowymi, itd., które nie kwalifikują się do wizy B-2. Wizę B-1 mogą też uzyskać zawodowi sportowcy biorący udział w zawodach lub meczach, którzy otrzymają wynagrodzenie w postaci nagrody, nawet finansowej, ale nie jest to normalna pensja, tylko jednorazowa wygrana. Wizę tą mogą również otrzymać naukowcy i wykładowcy, inżynierowie i technicy instalujący maszyny czy wyposażenie, prowadzący trening personelu lub pracowników, albo sami przyjeżdżający w celach treningowych. 


Kto może uzyskać wizę biznesową


O wizę B-1 może się starać każda osoba pełnoletnia (min. 18 lat) po przedstawieniu i udokumentowaniu powodów wyjazdu. Do wizy B-1 kwalifikują się również misjonarze wykonujący pracę misyjną w USA, za którą nie otrzymają pensji, a co najwyżej dobrowolne datki, osoby duchowne, zawodowi piosenkarze i artyści estradowi biorący udział w bezpłatnych koncertach, i inni.
Zasadą ogólną jest to, że jakakolwiek działalność biznesowa czy handlowa (za wyjątkiem jedynie zawodowych sportowców i osób biorących udział w turniejach i konkursach, którzy mogą walczyć o nagrodę, nawet pieniężną), nie może się wiązać z zapłatą ze źródeł w USA. Podobnie jak w przypadku wizy B-2, czy w ogóle wszystkich wiz nieimigracyjnych nie związanych z zezwoleniem na pracę, muszisz udokumentować cel swojego wyjazdu i udowodnić, że nie będziesz w USA pracować ani zarabiać żadnych pieniędzy, nawet jeśli wykonujesz jakąś pracę.
Na wizie B-1 możesz przebywać w USA tylko tak długo jak to zostało zaznaczone na formularzu I-94, Arrival Departure Record podczas przekraczania granicy.


Uwaga: osobom przekraczającym granicę na wizie B-1 urzędnicy imigracyjni najczęściej wpisują 6 miesięcy, ale zdarza się często, że napiszą tylko miesiąc. Rzadko jednak wiza B-1 jest potrzebna na więcej niż kilka tygodni lub miesięcy. Wszystkie kryteria są podobne jak przy wizie turystycznej, zresztą sama wiza wklejona do paszportu w sekcji Visa Type (rodzaj wizy) podaje B1/B2.


Wymagania


 • Musisz udokumentować powód wyjazdu do USA
 • Musisz wykazać związki z krajem pochodzenia, takie jak stała praca, studia, związki rodzinne, majątek, itd. co wyzaźnie wskazuje, że po podróży do USA wrócisz do swojego kraju
 • Musisz udowodnić, że celem wyjazdu nie jest praca zarobkowa
 • Musisz udokumentować, że posiadasz wystarczające fundusze na pokrycie kosztów podróży i pobytu w USA, że koszty pokrywa pracodawca wysyłąjący cię do USA w celach biznesowych, albo część kosztów pokrywa zapraszająca instytucja.

Proces


Większość konsulatów przyjmuje zgłoszenia telefonicznie i wyznacza datę interview - spotkania z konsulem na rozmowę kwalifikacyjną. Wcześniej pocztą należy dostarczyć wypełniony formularz DS-156 (mężczyźni - i chłopcy - w wieku od 14 do 45 lat muszą dodatkowy wypełnić i przesłać formularz DS-157) oraz kopię paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z USA. Możesz załączyć całą dokumentację, ale część lub dokumenty dodatkowe będziesz też mógł przedstawić konsulowi podczas spotkania, co jest zresztą lepszym rozwiązaniem, bo trudno uwierzyć, aby konsul zagłębiał się w twoje papiery dwa tygodnie przed spotkaniem z tobą. Wyślij kopie, a oryginały miej przy sobie i pokaż je podczas rozmowy.
Jeśli nie przekonałeś konsula, odmowę wraz z paszportem otrzymasz natychmiast. Jeśli natomiast twoja dokumentacja była wystatczająca i pracownik konsulatu postanowił dać ci wizę, otrzymasz swój paszport wraz z wklejoną wizą pocztą lub kurierem kilka dni później.


Dokumetacja


 • Formularz DS-160, Nonimmigrant Visa Application
 • Kopię paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA.
 • Zaproszenie z USA
 • W przypadku wizy B-1 - jako biznesowej - zaproszenie z USA jest bardzo przydatne. Potwierdza ono cel twojego wyjazdu i określa czas pobytu w USA. Jeśli np. wyjeżdżasz aby odbyć spotkanie z dostawcą sprzętu dla firmy, w której pracujesz, dobrze będzie przedstawić pismo od pracodawcy wyjaśniające po co jedziesz, ale również list od kontrahenta w USA, który potwierdza te informacje (szczegóły w pakiecie informacyjnym).
 • Jeżeli jedziesz jako przedstawiciel firmy i będziesz brał udział w jakichś rozmowach czy negocjacjach, powinieneś mieć list bądź zaproszenie od instytucji w USA, oraz list od organizacji delegującej cię na spotkanie;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Wyciągi z banków, dokumentacja przedstawiająca twój stan majątkowy, stan rodzinny, itd. - wszystko to co jasno wskazuje, że stać cię na wyjazd i na pobyt, lub, że koszt twojego pobytu pkrywa instytucja wysyłąjąca cię do USA albo firma zapraszająca (konsul przed wydaniem ci wizy musi być przekonany, że na pewno zamierzasz wrócić);
 • Opłata wizowa.

Podsumowanie


Otrzymanie wizy B-1 jest łatwe jeśli spełniasz wymagania i jesteś w stanie udokumentować cel wyjazdu. Oczywiście, podobnie jak w przypadku każdej wizy tymczasej, nadal musisz przekonać konsula - udokumentować - że nie jedziesz w innych celach, że nie będziesz pracował i że wrócisz w terminie. Musisz również przedłożyć dokumentację przedstawiającą twoją sytuację majątkową i rodzinną, czyli związki z krajem.


Web Analytics