C2 Tranzytowa - pracownicy ONZ

Saturday, Feb 24th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | C2 Tranzyt, ONZ

C2 Tranzytowa - pracownicy ONZ


Wiza tranzytowa C2 jest wydawana oficjalnym urzędnikom innych krajów w drodze do lub z głównej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku na okres 29 dni w celu wykonania zadań związanych z członkowstwem kraju pochodzenia w ONZ, oraz urzędnikom ONZ udającym się do innego kraju ale przez terytorium Stanów Zjednoczonych.

Budynek Organizacji Narodów Zjednoczonych, New York Zdjęcie: Tomas Fano


Kto może uzyskać wizę C2


  • Pracownicy ONZ podróżujący przez terytorium USA, ale których miejscem docelowym jest inny kraj;
  • Delegaci i urzędnicy podróżujący do głównej siedziby ONZ;

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę C2 musi wykazać, że jej zamiarem jest tylko przejazd przez terytorium USA w drodze do głównej siedziby ONZ, do hotelu lub na lotnisko. Wiza uprawnia do poruszania się w promieniu 25 mil od siedziby organizacji na Manhattanie i nie zezwala na swobodne podróżowanie po kraju. Osoba udająca się do innego kraju przez terytorium Stanów Zjednoczonych musi mieć bilet do portu docelowego i stosowne zezwolenia na wjazd do tego kraju ZANIM wiza tranzytowa może być wydana: wizę, paszport, itp. Musi być w stanie udokumentować, że na pewno wjedzie do kraju docelowego i nie pozostanie na terytorium USA z konieczności. Musi też mieć wystarczające fundusze na podróż. Opuszczanie siedziby ONZ lub hotelu dalej niż 25 jest dozwolone tylko w chwili opuszczania kraju (np. w drodze na lotnisko). Każdy dalszy wyjazd wymaga innej wizy (właściwej dla celu podróży).


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA. Dotyczy to również wizy C2, chociaż zdarza się często, że konsulowie rezygnują z tego wymogu w odniesieniu do urzędników ONZ i innych mięedzynarodowych organizacji Wiza C1 jest też zwolniona z opłaty wizowej a o jej wydanie występuje najczęściej nie sam aplikant tylko międzynarodowa organizacja, agencja rządowa lub misja dyplomatyczna.
Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych.
Większość konsulatów przyjmuje zgłoszenia telefonicznie i wyznacza datę interview – spotkania z konsulem na rozmowę kwalifikacyjną. Wcześniej pocztą należy dostarczyć wypełnione formularze DS-156 i DS-157, oraz kopię paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z USA.


Dokumentacja


  • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
  • Pismo wyjaśniające powód starania się o wizę tranzytową – trasa wycieczki, konieczność wynikająca z połączeń międzynarodowych, etc.;
  • Pismo od pracodawcy wyjaśniające konieczność uzyskania wizy;
  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
  • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na  jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
  • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej..


Podsumowanie


Wiza C2 uprawnia tylko do pobytu w USA nie przekraczającego 29 dni i związanego bezpośrednio z wykonaniem zadań w głównej siedzibie ONZ i nie pozwala na swobodne podróżowanie po USA.


R  E  K  L  A  M  A

Web Analytics