C3 Tranzytowa - urzędnicy rządowi

Sunday, Feb 25th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | C3 Urzędnicy rządowi

C3 Tranzytowa - urzędnicy rządowi


Wiza tranzytowa C3 jest wydawana oficjalnym urzędnikom innych krajów przejeżdżających przez terytorium USA w drodze do lub z innych krajów na okres nieprzekraczający 29 dni.


Chińska delegacja rządowa, Washington D.C. Zdjęcie: U.S Department of State


Kto może uzyskać wizę C3


  • Urzędnicy rządowi obcych państw wszystkich szczebli;
  • Najbliższa rodzina głównego aplikanta;

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę C3 musi wykazać, że jej zamiarem jest tylko przejazd przez terytorium USA w drodze do innego kraju. Osoba udająca się do innego kraju przez terytorium Stanów Zjednoczonych musi mieć bilet do portu docelowego i stosowne zezwolenia na wjazd do tego kraju ZANIM wiza tranzytowa może być wydana: wizę, paszport, itp. Musi być w stanie udokumentować, że na pewno wjedzie do kraju docelowego i nie pozostanie na terytorium USA. Musi też mieć wystarczające fundusze na podróż.


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA. Dotyczy to również wizy C3, ale konsulowie najczęściej rezygnują z tego wymogu w odniesieniu do urzędników państwowych i innych międzynarodowych organizacji. Wiza C3 jest też zwolniona z opłaty wizowej a o jej wydanie występuje najczęściej nie sam aplikant tylko agencja rządowa lub misja dyplomatyczna wysyłająca go zagranicę.
Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych.
Większość konsulatów przyjmuje zgłoszenia telefonicznie i wyznacza datę interview - spotkania z konsulem na rozmowę kwalifikacyjną. Wcześniej pocztą należy dostarczyć wypełnione formularze DS-156 i DS-157, oraz kopię paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z USA.


Dokumentacja


  • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
  • Pismo wyjaśniające powód starania się o wizę tranzytową - trasa przejazdu, konieczność wynikająca z połączeń międzynarodowych, etc.;
  • Pismo od pracodawcy (agencji rządowej) wyjaśniające konieczność uzyskania wizy;
  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
  • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;

Wizy A, C3, G i NATO są zwolnione z opłat wizowych.


Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


Wiza C3 uprawnia tylko do przejazdu przez terytorium USA e drodze do innego kraju. Przejazd nie może trwać dłużej niż 29 dni. Opis wizy C3 na oficjalnej stronie Departamentu Stanu nie wpomina o restrykcjach w poruszaniu się po USA (jak w przypadku wizy C2, która pozwala na poruszanie się tylko w promieniu 25 mil od głównej siedziby ONZ).


R  E  K  L  A  M  A

Web Analytics