D2 Załogi statków rybackich map1 map2

Monday, Dec 04th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | D2 Statki rybackie

D2 Załogi statków rybackich


D2 jest wydawana cudzoziemskim członkom załóg amerykańskich statków rybackich (tylko), które w swoich trasach zawijają na wyspę Guam. Jednostka musi być pod banderą USA.


Amerykańskie łodzie rybackie Zdjęcie: Sonya


Wizę D2 otrzymują też osoby podróżujące do portów celem rozpoczęcia pracy na statku rybackim lub jako członkowie załogi oraz niektórzy pasażerowie (członkowie załóg innych jednostek).

Wiza D2 powinna być uzyskana zanim członek załogi rozpocznie pracę na statku, ale najczęściej otrzymuje ją w porcie w USA na podstawie Listy Pasażerów - Listy Członków Załogi (Passenger List - Crew List, formularz I-418) wypełnianej przez kapitana lub uprawnionego oficera. Lista Pasażerów i Załogi musi zresztą być zawsze wypełniana i dostarczana władzom imigracyjnym w każdym porcie USA, jest to więc czynność mocno rutynowa.


Kto może uzyskać wizę D2


 • Każdy członek załogi statku rybackiego od kapitana po mechaników, kucharzy i inny personel niezbędny do normalnego funkcjonowania jednostki;
 • Członkowie załogi wchodzący na pokład w porcie w USA.

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę D2 musi wykazać, że jest pracownikiem na amerykańskim statku rybackim, a statek w swojej trasie czy obszarze połowów zawinie do portu na wyspie Guam. Wszystkie normalne wymagania dotyczące wiz tymczasowych muszą być spełnione, a osoba musi być „admissible”, czyli uprawniona do otrzymania wizy tymczasowej


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA i dotyczy to również wizy D2, chyba, że zezwolenie na wjazd lub zejście na ląd jest uzyskiwane na podstawie Listy Pasażerów - Listy Załogi w porcie w USA. Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych.
Większość konsulatów przyjmuje zgłoszenia telefonicznie i wyznacza datę interview - spotkania z konsulem na rozmowę kwalifikacyjną. Wcześniej pocztą należy dostarczyć wypełnione formularze DS-156 i DS-157, oraz kopię paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z USA.
Jeżeli jesteś członkiem załogi okrętu, załącz pismo od pracodawcy z wyjaśnieniem dlaczego jest ci potrzebna wiza D1.


Dokumentacja składana w konsulacie


 • Formularz DS-166 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Pismo od pracodawcy wyjaśniające konieczność uzyskania wizy (więcej);
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Wyciągi z banków, dokumentacja przedstawiająca twój stan majątkowy, stan rodzinny, itd. - wszystko to co jasno wskazuje, że na pewno nie zamierzasz zostaćw  USA nielegalnie;
 • Opłata wizowa.

LUB

 • Lista Pasażerów - Lista Załogi, formularz I-418, wypełniony przez kapitana lub oficera w porcie w USA i złożony władzom imigracyjnym wraz z dodatkową dokumentacją:
 • Opis czynności wykonywanch przez członka załogi;
 • Paszport;
 • Pełna trasa statku;
 • Nazwa i adres agencji, właściciela, firmy wynajmującej jednostkę w USA;
 • Nazwa, miejsce rejestracji, typ i bandera statku;
 • Port w USA i data wpłynięcia;
 • Ostatni port poza USA skąd wypłynąl okręt i data jego opuszczenia oraz trasa (obszar) połowów;
 • Opłata wizowa i opłata za każdego członka załogi.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Uwaga: wizy wydawane na podstawie Crew List uprawniają do 6 miesięcznego pobytu w USA, np. w oczekiwaniu na następny rejs i pobyt taki nie wymaga starania się o B1 lub B2. D2 jest wizą wielokrotnego przekraczania i może być przedłużana.


Podsumowanie


Wiza D2 nie uprawnia w zasadzie do niczego poza prawem do maksymalnie sześciomiesięcznego pobytu na terytorium USA.


Web Analytics