G5 Personel osób na wizach G map1 map2 map5

Thursday, Jun 20th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | G5 Personel

G5 Personel osób na wizach G


Wizę G5 otrzymują osoby zatrudniane przez przewdstawicieli i pracowników organizacji międzynarodowych przebywających w USA na wizach G1, G2, G3 i G4 podczas ich oficjalnej pracy w siedzibie organizacji w Stanach Zjednoczonych. G5 mogą też otrzymać członkowie najbliższej rodziny pracownika lub przedstawiciela organizacji.


Personel biurowy Zdjęcie: Victor


Departament Stanu wyróżnia dwie podgrupy personelu: opłacanych z funduszów publicznych kraju pochodzenia lub międzynarodowej organizacji, w której pracuje jej lub jego bezpośredni przełożony na wizie G1-G4, albo z prywatnych środków pracodawcy na wizie G, ale w praktyce ma to niewielkie znaczenie.

Pracownik taki nie jest pracownikiem organizacji międzynarodowej nawet jeśli jego pensja pochodzi z pieniędzy organizacji albo bezpośrednio z kraju pochodzenia, i nie jest akredytowanym przez Departament Stanu pracownikiem organizacji. Do osób na wizach G5 należą kierowcy, ogrodnicy, pracownicy domowi, nianie do dzieci, nauczyciele, kucharze, osobiste sekretarki, przedstawiciele lub prywatni doradcy.

Podanie o wizę G5 wymaga osobistego interview w konsulacie lub w ambasadzie USA oraz udokumentowania, że pracodawca ma akredytację Departamentu Stanu jako pracownik międzynarodowej organizacji lub delegat na obrady takiej organizacji, albo, że już znajduje się w USA (na interview będzie potrzebna kopia formularza I-94 pracodawcy, dowodu przekroczenia granicy na odpowiednim statusie). Proces wizowy wymaga również gwarancji, że osoba pracująca dla osoby na wizie G w USA będzie otrzymywać wynagrodzenie zgodne ze standardami amerykańskimi (używa się stawek wynagrodzeń Departamentu Pracy dla danej lokalizacji w USA) oraz przedłożenia kontraktu pracowniczego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca ma prawo odliczać koszt mieszkania i ew. utrzymania pracownika. Pracodawcy opłacający służbę z własnych funduszy w niektórych przypadkach muszą udokumentowość swoją własną zdolność finansową do zatrudnienia pracownika (wypłacania zarobków), ale większość obsługi pracownika organizacji międzynarodowej czy delegata to ludzie opłacani z funduszów publicznych, czyli na etacie stosownych agencji lub ministerstw. Cała dokumentacja musi być po angielsku.


Kto może uzyskać wizę G5


 • Osoby zatrudnione bezpośrednio przez pracownika organizacji międzynarodowej lub delegata i opłacane z funduszów państwowych lub prywatnych pracodawcy;
 • Członkowie najbliższej rodziny osób na wizie G5.

Kto może sponsorować personel na wizę G5


Przedstawiciele oddelegowani przez rządy swoich krajów uznawanych przez USA do pełnienia oficjalnych obowiązków na kluczowych stanowiskach w organizacjach międzynarodowych takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych (G1);
Przedstawiciele nie posiadający stałego stanowiska przy organizacjach międzynarodowych, ale oddelegowani przez rządy swoich krajów uznawanych przez USA i udający się z krótką wizytą na spotkanie, konferencję lub obrady w organizacjach międzynarodowych takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych (G2);
Przedstawiciele oddelegowani przez rządy krajów nieuznawanych przez USA albo krajów nie będących członkiem organizacji międzynarodowej, ale zaproszonych do udziału w spotkaniach, konferencjach, wykładach, odczytach albo negocjacjach (G3);
Przedstawiciele oddelegowani przez rządy swoich krajów do objęcia stanowiska w organizacjach międzynarodowych takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych w drodze do głównej siedziby w USA i celem objęcia oficjalnego stanowiska (G4).


Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę G5 musi być zatrudniona przez dyplomatę i mieć ważny kontrakt pracowniczy, oraz musi odbyć spotkanie z konsulem zanim wiza może być wydana.


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA i dotyczy to również wizy G5. Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych, choć kandydaci są traktowani nieco inaczej niż np. turyści. Podania o wizy G5 są najczęściej składane przez agencje rządowe i taki personel jest zawsze bardzo dokładnie sprawdzany. Rzadko zdarzają się pomyłki, dlatego większość osób starających się o wizy G5 doskonale się do nich kwalifikuje, o co zawczasu zadbały odpowiednie służby, i zapewne wszyscy starający się, wizy G5 dostają.


Dokumentacja


 • Formularz DS-156 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Formularz DS-157 - Supplemental Application;
 • Kontrakt pomiędzy pracodawcą i pracownikiem określający obowiązki pracownika i zobowiązania pracodawcy, zgodny z przepisami USA;
 • Pismo od pracodawcy gwarantujące zarobki nie niższe niż zarobki pracownika amerykańskiego na podobnym stanowisku (na podstawie danych Departamentu Pracy), oraz ubezpieczenie medyczne;
 • Przyrzeczenie pracownika, że nie podejmie żadnego innego zatrudnienia;
 • Pisemna gwarancja pracodawcy, że nie będzie bezprawnie przetrzymywał paszportu pracownika podczas jego zatrudnienia ani w żaden sposób ograniczał jego swobód;
 • Potwierdzenie podpisane przez pracodawcę i pracownika stwierdzające, że obie strony rozumieją, że pracownik nie będzie zobowiązany do pozostawania w miejscu pracy w godzinach wolnych od pracy;
 • Pracodawca musi się zobowiązać do pokrycia kosztów przejazdu do USA i do miejsca zatrudnienia pracownika, oraz do kosztów ewentualnego powrotu pracownika do kraju w przypadku wczesnego zerwania kontraktu lub zakończenia pracy przed terminem bez względu na powód;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Dwa nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na  jasnym tle, z przodu;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej. Pamiętaj, nie jesteś pracownikiem misji dyplomatycznej ale pracownikiem prywatnego pracodawcy. Ponieważ on cieszy się pewnymi przywilejami, część z nich przysługuje również tobie, ale niestety, tylko część.


Podsumowanie


Wiza G5 jest wizą dla służby domowej i pracowników bezpośrednio służących w jakiś sposób osobie akredytowanej i pracującej w organizacji międzynarodowej.


Web Analytics