Współpraca map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Home | O nas | Współpraca

Współpraca


Każdy kto zna jakąś część tego kraju, wie o nim coś, co uważa za warte opowiedzenia, chce zabrać głos w jakiejś sprawie lub wyrazić swoją opinię, może zostać współpracownikiem albo korespondentem Ameriguide. Chcemy udostępnić całą witrynę użytkownikom i zamieszczać pełne artykuły wybranych autorów.

Ameriguide nie płaci honorariów za nadsyłane materiały. Autorzy artykułów i opracowań nie opartych na własnych doświadczeniach lecz na innych opracowaniach (doniesienia, "news", opracowania zawierające konkretne dane, statystyki, liczby, itd.) powinni podać źródło pochodzenia informacji. Ameriguide może publikować tłumaczenia, ale tylko z podaniem źródła i z zaznaczeniem, że materiał jest tłumaczeniem, a nie oryginalnym opracowaniem. Tłumaczenie podpisane własnym nazwiskiem jest plagiatem.

Powyższe zasady nie dotyczą felietonów, esejów, opracowań na luźne tematy zawierające subiektywne opinie autorów, ani prac o charakterze literackim. Wszystkie takie materiały są oceniane według kryteriów stosowanych w ocenie tekstów publicystycznych albo dzieł literackich.

Wszelkie materiały niezamówione przesłane do nas i przeznaczone do publikacji, stają się własnością Ameriguide. Ameriguide zastrzega prawo zastosowania skrótów lub niewielkich zmian i korekt w nadesłanych tekstach. Zdjęcia lub prace graficzne muszą zawierać informacje o prawach autorskich (copyrihghts). Przesyłając do nas jakikolwiek materiał, oświadczasz, że:

  • jesteś autorem opracowania, eseju, materiału fotograficznego lub filmowego i że nie jest ono plagiatem;
  • udzielasz nam, tzn. Ameriguide, prawa publikacji w dowolnej formie, przechowywania, przetworzenia przekazanego materiału, lub udzielenia zezwolenia innej organizacji na jego publikację;
  • twój materiał nie zawiera treści szkodliwych, zabronionych lub uznawanych powszechnie za obraźliwe, w tym wyrazów uważanych za "niecenzuralne", ani informacji personalnych, za wyjątkiem informacji dotyczących osób publicznych;
  • twoje opracowanie nie łamie żadnych przepisów, w tym przepisów o ochronie własności intelektualnej i o prawach autorskich;
  • materiał nie jest jawną ani zakamuflowaną reklamą (krypto-reklamą) produktu albo usługi;

Ameriguide może publikować materiały podpisane pseudonimem literackim albo tylko inicjałami, ale prawdziwe nazwisko autora musi być podane do wiadomości Ameriguide. Materiały anonimowe nie będą publikowane. Żadne informacje dotyczące autorów artykułów i korespondentów, oprócz nazwiska lub pseudonimu jakim podpisany jest materiał, nie są ujawniane ani przekazywane innym organizacjom, bez pisemnego zezwolenia autora/korespondenta.

Ameriguide zastrzega prawo do odrzucenia każdego nadesłanego materiału lub do przerwania współpracy z autorem, którego prace były wcześniej publikowane, bez podawania powodu. Przesłanie artykułu do Ameriguide nie gwarantuje jego publikacji.


Web Analytics