Tymczasowo map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo

Tymczasowo


Pobyt tymczasowy w USA to pobyt na jakiejś wizie, na przykład turystycznej, studenckiej albo pracowniczej. Karteczka ze zdjęciem wklejana do paszportu nie jest jednak wizą jak sądzi wielu ludzi, lecz promesą - pozwoleniem na wjazd do USA. Faktyczną wizę wjazdową przyznaje dopiero urzędnik podczas odprawy granicznej. Przyznany w ten sposób okres pobytu to przeważnie 6 miesięcy w przypadku wiz turystycznych, ale może to być na przykład trzy miesiące, albo nawet tylko 30 dni. Wszystkie wizy nieimigracyjne (tymczasowe) to wizy pobytowe, pozwalające na dłuższe lub krótsze przebywanie w USA, musieliśmy jednak zastosować jakiś podział, postanowiliśmy więc za kryterium podstawowe przyjąć to co, je łączy. Zgrupowaliśmy wszystkie te, które nie uprawniają do pracy ani do nauki a jedynie do pobytu w USA i nazwaliśmy je pobytowymi. Wszystkie dające możliwość legalnej pracy to wizy pracownicze, a pozwalające na studiowanie - to wizy studenckie, chociaż nie jest to w pełni podział właściwy.


Wymiana bezwizowa


Obywatele niektórych krajów objętych wymianą bezwizową są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz, ale dotyczy to wyłącznie wiz turystycznych i pobyt w USA nie może przekroczyć ustalonego maksimum, najczęściej 3 miesięcy. O każdą inną wizę obywatele tych krajów muszą się starać tak samo jak obywatele polscy. Niektóre wizy uprawniają do pobytu w USA przez dokładnie sprecyzowany okres czasu odpowiadający na przykład kontraktowi z amerykańskim pracodawcą albo długości tury koncertowej zespołu muzycznego (wizy pracownicze). Wszyscy ci, którzy czują się urażeni faktem, że Amerykanie pomijają Poskę w programie bezwizowym, nie chcą pamiętać, że wymiana bezwizowa to najbardziej niekorzystna forma wjazdu do USA. Pobyt w USA w ramach wymiany bezwizowej - jak sama nazwa wskazuje - to pobyt BEZ WIZY. Oznacza to, że pobytu nie można przedłużyć, a wizy nie można zamienić na żadną inną - bo jej nie ma. Wymiana bezwizowa nie oznacza też wcale, że każdy z kraju objętego tym programem może swobodnie wjeżdżać kiedy chce i tyle razy ile dusza zapragnie. Tak wcale nie jest. Nadal obowiązują wszystkie normalne zasady wpuszczania obcokrajowców do USA. Można być tak samo zatrzymanym na granicy, albo nawet zawróconym do kraju, jak z jakąkolwiek wizą w paszporcie. Wymiana bezwizowa niczego nie gwarantuje, oszczędza jedynie paręset złotych i rozmowę z konsulem, ale jest o wiele gorszym rozwiązaniem niż wiza.


Korzyści wiz tymczasowych


W USA stworzono najwięcej wiz wszelkiego rodzaju, więcej niż w jakimkolwiek kraju świata, dostosowanych do najróżniejszych potrzeb. Wiza tymczasowa (nieimigracyjna) oferuje szereg korzyści - oto garść przykładów:

 • otrzymanie wizy nieimigracyjnej jest o wiele łatwiejsze niż otrzymanie stałego pobytu
 • w zależności od rodzaju wizy możesz korzystać z wielu przywilejów dostępnych cudzoziemcom w USA
 • możesz się uczyć lub studiować
 • możesz legalnie pracować przez kilka miesięcy albo nawet przez kilka lat
 • możesz przyjechać do USA na określony czas nawet z członkami twojej najbliższej rodziny starając się dla nich o wizy pokrewne
 • możesz prowadzić w USA legalny byznes nie będąc stałym rezydentem
 • możesz przebywać w USA jako przedstawiciel przedsiębiorstwa z innego kraju

Twoje obowiązki


Pamietaj, że reprezentujesz swój kraj pochodzenia, jesteś jego ambasadorem i to jak ty się zachowujesz może przez Amerykanów zostać uznane za typowe dla całego narodu. 
Pamiętaj, że pobyt w USA na wizie tymczasowej to nie powód, żeby zapomnieć o dobrych obyczajach. Musisz przestrzegać lokalnych przepisów i stosować się do nich.

 • postępuj tak, jakbyś chciał aby postepowali cudzoziemcy w twoim kraju
 • przestrzegaj przepisów i praw USA
 • musisz wyjechać ze Stanów Zjednoczonych przed wygaśnieciem twojej wizy
 • jeżeli z jakichś powodów musisz lub postanawiasz pozostać w USA dlużej, utrzymuj legalny status pobytowy

Web Analytics