Inne rodzaje statusu nieimigracyjnego map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Inne rodzaje statusu

Inne rodzaje statusu nieimigracyjnego


Mogłoby się wydawać, że opisaliśmy już wszystkie możliwe wizy i rodzaje pobytu w USA, ale tak nie jest. Amerykańskie przepisy wizowe i imigracyjne - o czym wspominaliśmy kilkakrotnie w innych miejscach - nie mają sobie równych i są najbardziej szczegółowe na świecie. Cała nasza sekcja poświęcona wizom i imigracji jest z konieczności niepełna. Nie zamieściliśmy tu opisów wiz pracowniczych dla Australijczyków, opisów procesów dotyczących mieszkańców Nikaragui, ani kilkunastu szczegółowych decyzji dotyczących niektórych wymienionych z nazwy krajów. Uznaliśmy je za super-egzotyczne i nie do zastosowania przez osoby z Polski. Być może w przyszłości dodamy więcej opisów takich procesów i wiz, niekoniecznie jako praktyczne artykuły, ale raczej jako ilustracja pomysłowości i zapobiegliwości ustawodawców, próbujących objąć przepisem prawnym dosłownie każdą wyobrażalną sytuację. Ale nie koniec na tym. Większość procesów imigracyjnych, nie tylko tych w grupie "Innych rodzajów statusu", podlega jeszcze szczegółowym przepisom i regulacjom dodatkowym, wynikających z przepisów innych agencji, np. Departamentu Pracy w aplikacjach o stały pobyt przez pracodawcę.

Kilkadziesiąt wiz i szczegółowych rozporządzeń nie wyczerpuje w pełni zagadnienia przebywania w USA, ustawodawcy uznali tedy za niezbędne uzupełnienie kalejdoskopu wizowego dodatkowymi ustawami i rozporządzeniami odnoszącymi się do pewnych sytuacji, nie uregulowanycyh za pomocą wiz. Istnieje więc kilka form pobytu w USA - statusu nieimigracyjnego i imigracyjnego - opisanych w dodatkowych rozporządzeniach, którym nie nadano już symbolu tak jak wizom, ale pełne nazwy: Status Ochronny, Parol Humanitarny czy Indianie Północnoamerykańscy urodzeni w Kanadzie.

W tej grupie umieściliśmy opisy dodatkowych rodzajów statusu nieimigracyjnego, nie wymienione w grupach wizowych. W grupie "Inne sposoby imigracji" można znaleźć informacje dotyczące rodzajów stałego pobytu nie mieszczących się w dwóch głównych grupach imigracyjnych (Sponsorstwo rodzinne i Sponsorstwo pracownicze), i wydzielonych w osobnej podkategorii.

Większość krajów ma tylko kilka lub kilkanaście wiz, a procesy wizowe albo imigracyjne rzadko wymagają udziału specjalistów. W przeciwieństwie do reszty świata, większość amerykańskich procesów wizowych i imigracyjnych w pełni uzasadnia zatrudnienie doświadczonego prawnika. Sam Urząd Imigracyjny w wielu publikacjach i na oficjalnej stronie internetowej doradza konsultacje z adwokatem imigracyjnym, a przepisy szczegółowo regulują uprawnienia prawników i przedstawicieli. Przepisy imigracyjne w USA to osobny dział prawa - są przedmiotem osobnej specjalizacji, jak prawo karne albo cywilne. Niektóre procesy są tak zawiłe i niezrozumiałe, że wywołują kontrowersje i trwające miesiącami albo latami dyskusje wśród zajmujących się problematyką imigracyjną doświadczonych prawników. Wiele procedur jest całkiem niezrozumiałych dla osoby niezorientowanej, a wymagania wydają się często niemożliwe do wytłumaczenia. Wiele - wydawałoby się prostych i oczywistych procedur - to w rzeczywistości pełne pułapek prawdziwe pola minowe, po których poruszać potrafi się tylko doświadczony saper.


Szczególne sytuacje

Pod tym określeniem nie kryją się żadne wizy ani rodzaje statusu, nazwa "Szczególne sytuacje" nie oznacza też konkretnej procedury, podania ani wizy. "Szczególne sytuacje" to pojęcie - koncept, pozwalający urzędnikowi imigracyjnemu na kierowanie się własnym rozsądkiem, mądrością, sercem lub poczuciem przyzwoitości w pewnych konkretnych sytuacjach. Jest to kilka ułatwień, o które może poprosić aplikant w pewnych konkretnych przypadkach uznanych z… Więcej...

Tymczasowy status ochronny

TPS (Temporary Protected Status) pozwala na pozostanie i przebywanie w USA przez określony czas osobom z krajów desygnowanych przez sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS). W niektórych wypadkach również osobom z pewnych obszarów niektórych krajów (podczas wojny w Serbii takim obszarem było Kosowo, wtedy jeszcze część Republiki Serbskiej). Na listę krajów TPS może zostać wpisany kraj, w którym bieżące warunki uniemożliwiają… Więcej...

Parol humanitarny

Podanie o przyznanie parolu humanitarnego może złożyć każda osoba przebywająca w USA, lub planująca dopiero przyjazd, albo osoba w USA w imieniu innej osoby przebywającej w innym kraju. Warunkiem uzyskania parolu jest udokumentowanie niemożności uzyskania wizy wjazdowej lub statusu, oraz konieczność wjazdu do USA (lub pozostania na określony czas) z powodu jakichś nadzwyczajnych okoliczności ("compelling emergency"). Nagła operacja Zdjęcie: San… Więcej...
Web Analytics