Wizy pobytowe map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe

Wizy pobytowe


Wizy pobytowe to cała grupa kategorii wizowych pozwalających na przebywanie w USA przez określony czas i z jakiegoś konkretnego powodu. Wizą pobytową jest wiza A przyznawana dyplomatom, ale również wiza tranzytowa C, pozwalająca tylko na przejazd przez terytorium kraju. Niektóre umożliwiają kilkudniowy pobyt, inne, jak np. wizy G przyznawane pracownikom Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych, pozwalają na wieloletni pobyt, a nawet na staranie się na ich podstawie o stały pobyt.

W 2008 roku do USA wjechało łącznie 175,400,000 osób, z czego 39,381,928 osób to cudzoziemcy, którym wydano formularz I-94. Prawie 40 milionów osób - więcej niż liczba mieszkańców Polski - wjechało do USA na wizach tymczasowych w ciągu zaledwie jednego roku! Przejścia graniczne i porty lotnicze w USA obsługują więcej osób niż w jakimkolwiek innym kraju świata. Wraz z powracającymi z podróży zagranicznych Amerykanami, w ciągu jednego tylko roku przeszło przez nie więcej niż połowa całej ludności Stanów Zjednoczonych - albo ponad 4 i pół raza więcej niż liczy ludność Polski.

Może się wydawać, zwłaszcza komuś, kto nie uzyskał wizy wjazdowej, że USA stosują zapory, że utrudniają wjazd i traktują cudzoziemców źle i niesprawiedliwie, ale powyższe liczby świadczą o czym innym. W dalszym ciągu imigracja przyczynia się do wzrostu populacji w większym stopniu niż przyrost naturalny, a wakacje wciąż więcej ludzi spędza w USA niż w jakimkolwiek innym kraju świata. Wciąż robi się tu interesy, wyjeżdża na tury koncertowe, do szkoły i do pracy, i nadal, jak przez ostatnie 100 lat, pół świata marzy, żeby ze swoim produktem lub ofertą dostać się na amerykański rynek.

Niektóre wizy pobytowe wymagają tylko podania, jak B1 czy B2. Inne wiążą się z przedłożeniem załączników, udokumentowania powodów wyjazdu, książeczek żeglarskich albo zaświadczeń rządowych (np. dyplomaci). Wizy pobytowe to pod względem wymaganej dokumentacji, najbardziej zróżnicowana grupa wizowa.


A1 Dyplomaci

Wiza A1 jest wydawana dyplomatom, którzy mają pełnić funkcje w ambasadach i konsulatach swoich krajów w Stanach Zjednoczonych. A1 otrzymują też członkowie rządów przybywający do USA z oficjalną wizytą oraz ich najbliższa rodzina. Leon Panetta i Ambasador RP Robert Kupiecki Zdjęcie: Erin A. Kirk Cuomo Wiza dyplomatyczna oferuje szereg udogodnień: dyplomata nie może być skazany w USA za żadne przestępstwo (nie może być nawet aresztowany) ponieważ… Więcej...

A2 Status dyplomatyczny

Wizę A2 mogą otrzymać akredytowani przedstawiciele obcych rządów nie będący formalnie dyplomatami ale przybywający do USA celem wykonywania oficjalnych zadań rządowych, lub związanych z działalnością placówek dyplomatycznych, oraz ich najbliższa rodzina. Osoby na wizie A2 nie są w zasadzie dyplomatami (np. personel pomocniczy w ambasadzie), ale przepisy Departamentu Stanu taki status im przyznają. Leon Panetta i Minister Obrony Narodowej RP T.… Więcej...

A3 Personel dyplomatów

Wizę A3 otrzymują osoby zatrudniane przez dyplomatów na wizach A1 i A2 podczas ich służby dyplomatycznej w USA. Departament Stanu klasyfikuje takich pracowników w dwóch grupach: opłacanych z funduszów publicznych kraju pochodzenia, albo z prywatnych środków dyplomaty, choć w praktyce ma to niewielkie znaczenie. Kierowca pracowników ambasady Zdjęcie: F. Rosenfeld Pracownik taki nie jest jednak pracownikiem misji dyplomatycznej nawet jeśli jego… Więcej...

B1 Biznesowa

Wiza B-1, podobnie jak wiza B-2, pozwala na tymczasowy pobyt w USA nieprzekraczający 6 miesięcy. Od niedawna Urząd Imigracyjny wydaje jednak zezwolenia na 30 dni. Centrum biznesu Zdjęcie: Offical GDC Wiza B-1 jest wydawana we wszystkich przypadkach związanych w jakiś sposób z biznesem, negocjacjami, spotkaniami handlowymi, itd., które nie kwalifikują się do wizy B-2. Wizę B-1 mogą też uzyskać zawodowi sportowcy biorący udział w zawodach lub… Więcej...

B2 Turystyczna

Wiza turystyczna B-2 pozwala na tymczasowy pobyt w USA nieprzekraczający 6 miesięcy. Od niedawna Urząd Imigracyjny wydaje jednak zezwolenia na pobyt nie przekraczający 30 dni. Zion National Park Zdjęcie: Wolfgang Staudt Wiza B-2 jest wydawana w celach turystycznych, osobom odwiedzającym krewnych lub znajomych, sportowcom amatorom wyjeżdżającym na zgrupowania, treningi lub mecze towarzyskie (bez kompensacji od organizatorów w USA), osobom… Więcej...

C1 Tranzytowa

Wiza tranzytowa jest wydawana osobom poróżującym przez terytorium USA w drodze do innego kraju, niektórym urzędnikom ONZ (C2), pasażerom statków wycieczkowych i załogom frachtowców lub samolotów w drodze do innych portów albo ich zmiennikom wchodzącym na pokład w porcie amerykańskim. Osoby rozpoczynające pracę w amerykańskim porcie (morskim lub lotniczym) oprócz wizy C1 potrzebują również wizę D1. Wiza C1 jest wydawana na okres do 29 dni.… Więcej...

C2 Tranzytowa - pracownicy ONZ

Wiza tranzytowa C2 jest wydawana oficjalnym urzędnikom innych krajów w drodze do lub z głównej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku na okres 29 dni w celu wykonania zadań związanych z członkowstwem kraju pochodzenia w ONZ, oraz urzędnikom ONZ udającym się do innego kraju ale przez terytorium Stanów Zjednoczonych. Budynek Organizacji Narodów Zjednoczonych, New York Zdjęcie: Tomas Fano Kto może uzyskać wizę C2 Pracownicy ONZ… Więcej...

C3 Tranzytowa - urzędnicy rządowi

Wiza tranzytowa C3 jest wydawana oficjalnym urzędnikom innych krajów przejeżdżających przez terytorium USA w drodze do lub z innych krajów na okres nieprzekraczający 29 dni. Chińska delegacja rządowa, Washington D.C. Zdjęcie: U.S Department of State Kto może uzyskać wizę C3 Urzędnicy rządowi obcych państw wszystkich szczebli; Najbliższa rodzina głównego aplikanta; Wymagania Osoba ubiegająca się o wizę C3 musi wykazać, że jej zamiarem jest tylko… Więcej...

D1 Załogi

D1 jest wydawana członkom załóg obcych okrętów lub samolotów zawijających do amerykańskich portów lub lądujących na terytorium USA i uprawnia do opuszczenia lotniska lub portu (zejścia na ląd) i przebywania w Stanach Zjednocznonych przez krótki okres (nie dłużej niż 29 dni). Indyjskie linie lotnicze Zdjęcie: Scott Dexter Członkowie załogi muszą opuścic USA tym samym samolotem lub okrętem (lub tymi samymi liniami lotniczymi), a ich przebywanie w… Więcej...

D2 Załogi statków rybackich

D2 jest wydawana cudzoziemskim członkom załóg amerykańskich statków rybackich (tylko), które w swoich trasach zawijają na wyspę Guam. Jednostka musi być pod banderą USA. Amerykańskie łodzie rybackie Zdjęcie: Sonya Wizę D2 otrzymują też osoby podróżujące do portów celem rozpoczęcia pracy na statku rybackim lub jako członkowie załogi oraz niektórzy pasażerowie (członkowie załóg innych jednostek). Wiza D2 powinna być uzyskana zanim członek załogi… Więcej...

G Pracownicy ONZ

Wizy G są wydawane pracownikom i osobom pełniącym funkcje oficjalnych reprezentantów krajów uznawanych przez USA przy organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, Bank Światowy lub stałe misje międzynarodowe. Sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych, New York Zdjęcie: Qtea Podobnie jak wizy dyplomatyczne A, wizy G oferują szereg udogodnień. Przedstawiciel może podróżować po kraju i wyjeżdżać z USA bez żadnych ograniczeń, a sama wiza jest ważna… Więcej...

G5 Personel osób na wizach G

Wizę G5 otrzymują osoby zatrudniane przez przewdstawicieli i pracowników organizacji międzynarodowych przebywających w USA na wizach G1, G2, G3 i G4 podczas ich oficjalnej pracy w siedzibie organizacji w Stanach Zjednoczonych. G5 mogą też otrzymać członkowie najbliższej rodziny pracownika lub przedstawiciela organizacji. Personel biurowy Zdjęcie: Victor Departament Stanu wyróżnia dwie podgrupy personelu: opłacanych z funduszów publicznych kraju… Więcej...

NATO Pracownicy NATO

Wizy NATO-wskie są wydawane pracownikom i osobom oddelegowanym przez władze kraju członkowskiego i pełniącym funkcje w North Atlantic Treaty Organization. Wiza NATO-wska uprawnia do podróżowania po kraju i do wyjazdów z USA i powrotów bez żadnych ograniczeń, a sama wiza jest ważna bezterminowo, dopóki pełni on obowiązki wynikające z zatrudnienia w międzynarodowej organizacji a on sam jest uznawany przez Departament Stanu. Główna siedziba NATO… Więcej...

NATO7 Personel pracowników NATO

Wizę NATO7 otrzymują osoby zatrudniane przez pracowników cywilnych i wojskowych wyjeżdżających do USA na jednej z wiz NATO-wskich (NATO1 do NATO6). NATO7 mogą też otrzymać członkowie najbliższej rodziny takiego pracownika. Departament Stanu klasyfikuje personel pracowników NATO w dwóch grupach: opłacanych z funduszów publicznych kraju pochodzenia albo z prywatnych środków pracodawcy na wizie NATO, ale w praktyce ma to niewielkie znaczenie.… Więcej...

Web Analytics