D1 Załogi map1 map2 map5

Thursday, Jun 20th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | D1 Załogi

D1 Załogi


D1 jest wydawana członkom załóg obcych okrętów lub samolotów zawijających do amerykańskich portów lub lądujących na terytorium USA i uprawnia do opuszczenia lotniska lub portu (zejścia na ląd) i przebywania w Stanach Zjednocznonych przez krótki okres (nie dłużej niż 29 dni).


Indyjskie linie lotnicze Zdjęcie: Scott Dexter


Członkowie załogi muszą opuścic USA tym samym samolotem lub okrętem (lub tymi samymi liniami lotniczymi), a ich przebywanie w USA jest związane z postojem, rozładunkiem lub załadunkiem, itp. W przypadku statków, D1 jest przyznawana tylko załogom statków nierybackich (załogi statków rybackich otrzymują wizy D2, a jednostka musi być pod banderą USA).

D1 otrzymują różwnież członkowie załóg, którzy skończyli rejs, kończą pracę na stałe, lub schodzą na ląd na urlop. Dla takich osób kapitan lub właściwy oficer musi wypełnić i złożyć władzom imigracyjnym formularz I-408, aplikację o zezwolenie na zejście na ląd członka załogi, który nie wyjedzie z USA na pokładzie tej samej jednostki.
Wizę D1 otrzymują też osoby podróżujące do portów (lub lotnisk) celem rozpoczęcia pracy na statku lub jako członkowie załogi samolotu oraz niektórzy pasażerowie (członkowie załóg innych jednostek).
Wiza D1 powinna być uzyskana zanim członek załogi rozpocznie pracę dla armatora lub linii lotniczych, ale D1 jest wizą jednorazowego przekroczenia i traci ważność natychmiast po opuszczeniu USA. Ponownie można się i nią starać w konsulacie dopiero po sześciu miesiącach. Dlatego członkowie załóg samolotów - piloci, oficerowie i stweardessy, oraz członkowie załóg statków i pasażerowie, najczęściej otrzymują wizę D1 w porcie w USA na podstawie Listy Pasażerów - Listy Członków Załogi (Passenger List - Crew List, formularz I-418) wypełnianej przez kapitana lub uprawnionego oficera. Lista Pasażerów i Załogi musi zresztą być zawsze wypełniana i dostarczana władzom imigracyjnym w każdym porcie USA, jest to więc czynność mocno rutynowa.


Kto może uzyskać wizę D1


 • Wszyscy członkowie załogi samolotu: piloci, mechanicy, nawigatorzy, stewardessy i stewardzi;
 • Wszyscy członkowie załogi frachtowca od kapitana po mechaników, kucharzy i kelnerów;
 • Wszyscy członkowie załogi okrętu spacerowego albo wycieczkowego: oficerowie, cała załoga techniczna, kucharze, pokojówki, sprzedawcy, operatorzy aparatury kinowej, członkowie zespołów muzycznych, przewodnicy, fryzjerzy, kelnerzy, itd.;
 • Członkowie załogi wchodzący na pokład w porcie w USA.

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę D1 musi wykazać, że jest pracownikiem linii lotniczych lub linii oceanicznych. Wszystkie normalne wymagania dotyczące wiz tymczasowych muszą być spełnione, a osoba musi być „admissible”, czyli uprawniona do otrzymania wizy tymczasowej
Członkowie załóg samolotów latają na ogół cyklicznie i starania o wizy D1 są bardzo dobrze udokumentowane przez linie lotnicze i najczęściej dla kilkudziesięciu osób na raz. Podania o wizy skałada najczęściej grupowo linia lotnicza. Członkowie załóg okrętów wchodzący na pokład innego statku muszą udokumentować konieczność podróżowania przez terytorium USA celem zaokrętowania się w amerykańskim porcie.


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA i dotyczy to również wizy D1, chyba, że jest zezwolenie na wjazd lub zejście na ląd jest uzyskiwane na podstawie Listy Pasażerów - Listy Załogi w porcie w USA. Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych.
Większość konsulatów przyjmuje zgłoszenia telefonicznie i wyznacza datę interview - spotkania z konsulem na rozmowę kwalifikacyjną. Wcześniej pocztą należy dostarczyć wypełnione formularze DS-156 i DS-157, oraz kopię paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z USA.
Jeżeli jesteś członkiem załogi samolotu lub okrętu, załącz pismo od pracodawcy z wyjaśnieniem dlaczego jest ci potrzebna wiza D1.
Członkowie załóg, oficerowie czy właściciele prywatnych jachtów pływający po wodach terytorialnych USA (i/lub planujący zejście na ląd) przez okres dłuższy niż 29 dni muszą mieć wizę B1 lub B2.


Dokumentacja składana w konsulacie


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Formularz DS-157 - Supplemental Application dla mężczyzn w ieku od 16 do 45 lat;
 • Pismo od pracodawcy wyjaśniające konieczność uzyskania wizy (więcej);
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Wyciągi z banków, dokumentacja przedstawiająca twój stan majątkowy, stan rodzinny, itd. - wszystko to co jasno wskazuje, że na pewno nie zamierzasz zostaćw  USA nielegalnie;
 • Opłata wizowa.

Konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.

LUB

 • Lista Pasażerów - Lista Załogi formularz I-418, wypełniony przez kapitana lub oficera w porcie w USA i złożony władzom imigracyjnym wraz z dodatkową dokumentacją:
 • Opis czynności wykonywanch przez członka załogi;
 • Paszport;
 • Pełna trasa statku (lub samolotu);
 • Nazwa i adres agencji (linii oceanicznej, lotniczej, przedstawicielstwa) w USA;
 • Nazwa, miejsce rejestracji i bandera statku;
 • Typ okrętu (samolotu) i powód zawinięcia (lub lądowania) w USA;
 • Port w USA i data wpłynięcia lub lądowania;
 • Ostatni port poza USA skąd wypłynąl okręt (lub wystartował samolot) i data jego opuszczenia oraz następny port poza USA i data przybicia (lądowania);
 • Opłata wizowa i opłata za każdego członka załogi.

Uwaga: wizy wydawane na podstawie Crew List są ważne 2 lata i w tym okresie nie wymagają odnawiania (są wielokrotnego przekraczania). Mogą być przedłużane.


Podsumowanie


Wiza D1 nie uprawnia w zasadzie do niczego poza prawem do krótkiego pobytu na terytorium USA. Jest wydawana najczęściej załogom samolotów, które po skończonym rejsie muszą mieć ustawowy okres wypoczynku przed kolejnym lotem, w tym przed lotem powrotnym, oraz załogom statków wszelkiego rodzaju. Nie uprawnia do przedłużenia ani do zmiany statusu (wydana w konsulacie), ani nie przewiduje żadnych korzyści dla najbliższej rodziny osoby na D1.


Web Analytics