G Pracownicy ONZ map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | G Pracownicy ONZ

G Pracownicy ONZ


Wizy G są wydawane pracownikom i osobom pełniącym funkcje oficjalnych reprezentantów krajów uznawanych przez USA przy organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, Bank Światowy lub stałe misje międzynarodowe.


Sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych, New York Zdjęcie: Qtea


Podobnie jak wizy dyplomatyczne A, wizy G oferują szereg udogodnień. Przedstawiciel może podróżować po kraju i wyjeżdżać z USA bez żadnych ograniczeń, a sama wiza jest ważna bezterminowo, dopóki pełni on obowiązki wynikające z zatrudnienia w międzynarodowej organizacji, a jego funkcja delegata lub pracownika organizacji międzynarodowej jest uznawana przez Departament Stanu.

Chociaż sam przedstawiciel nie ma prawa do pracy w USA poza pracą w organizacji międzynarodowej, przebywająca z nim najbliższa rodzina może uzyskać pozwolenie na legalną pracę. Dzieci lub małżonkowie mogą też studiować bez konieczności zmiany statusu na F1. Przedstawiciel może uzyskać wizy G5 dla przybywającego wraz z nim personelu i obsługi.


Uwaga: Wizy G są często mylone z wizą dyplomatyczną A ponieważ obie kategorie dają podobne przywileje i udogodnienia. Zasadą podstawową jest zawsze cel przyjazdu do USA. Wizę A otrzyma osoba reprezentująca swój kraj w USA (dyplomata, członek rządu, itd.), a wizę G otrzyma osoba pracująca w międzynarodowej organizacji (np. ONZ) - czyli reprezentująca jakąś organizację, międzynarodowe stowarzyszenie - ale nie własny kraj, bez względu na narodowość czy pochodzenie.


Kto może uzyskać wizę G1


 • Przedstawiciele oddelegowani przez rządy swoich krajów uznawanych przez USA do pełnienia oficjalnych obowiązków na kluczowych stanowiskach w organizacjach międzynarodowych takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych;
 • Najbliższa rodzina przedstawiciela: żona lub mąż oraz nieżonate/niezamężne dzieci przedstawiciela w dowolnym wieku, normalnie mieszkające z rodziną;

Kto może uzyskać wizę G2


 • Przedstawiciele nie posiadający stałego stanowiska przy organizacjach międzynarodowych, ale oddelegowani przez rządy swoich krajów uznawanych przez USA i udający się z krótką wizytą na spotkanie, konferencję lub obrady w organizacjach międzynarodowych takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych;
 • Najbliższa rodzina przedstawiciela: żona lub mąż oraz nieżonate/niezamężne dzieci przewdstawiciela w dowolnym wieku, normalnie mieszkające z rodziną;

Kto może uzyskać wizę G3


 • Przedstawiciele oddelegowani przez rządy krajów nieuznawanych przez USA albo krajów nie będących członkiem organizacji międzynarodowej, ale zaproszonych do udziału w spotkaniach, konferencjach, wykładach, odczytach albo negocjacjach;
 • Najbliższa rodzina przedstawiciela: żona lub mąż oraz nieżonate/niezamężne dzieci przewdstawiciela w dowolnym wieku, normalnie mieszkające z rodziną;

Kto może uzyskać wizę G4


 • Przedstawiciele oddelegowani przez rządy swoich krajów do objęcia stanowiska w organizacjach międzynarodowych takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych w drodze do głównej siedziby w USA i celem objęcia oficjalnego stanowiska;
 • Najbliższa rodzina przedstawiciela: żona lub mąż oraz nieżonate/niezamężne dzieci przewdstawiciela w dowolnym wieku, normalnie mieszkające z rodziną;

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę G1, G2, G3 albo G4 musi być faktycznym reprezentantem rządu delegowanym do pełnienia oficjalnych obowiązków na rzecz swojego kraju w organizacji międzynarodowej (lub być jej pracownikiem). Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych, ale od przedstawicieli nie wymaga się udowodnienia sytuacji majątkowej i nie trzeba przekonywać konsula, że kandydat do wizy na pewno nie będzie pracował i że wróci w terminie. Osoby ubiegające się o wizę w kategorii G są zwolnione z opłat wizowych i zdarza się bardzo rzadko, aby konsul zażądał osobistego interview. Nie są też od nich (i od osób ubiegających się o wizy NATO-wskie oraz od dyplomatów w kategorii A) pobierane opdciski palców
Teoretycznie osoba będąca delegatem swojego rządu przy organizacji międzynarodowej ale udająca się do USA w celach innych niż oficjalna reprezentacja swojego kraju - na przykład w interesach albo turystycznie - nie może otrzymać wizy G i powinna się starać o wizę właściwą dla celu wyjazdu (B1 - biznesowa, albo B2 - turystyczna, itd.). Ale to tylko piękna teoria, bo wjeżdżającego do USA dyplomaty lub delegata na obrady, z ważną akredytacją i wizą dyplomatyczną nikt nie pyta po co przyjechał.


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA - wyjątkiem są zawsze wizy A1 i A2 i prawie zawsze wizy typu G, ale konsul może zażądać osobistego stawienia się na interview (prawie nie do pomyślenia). W praktyce jednak prawie nigdy się to nie zdarza, a już całkiem nie dotyczy wysokich urzędników państwowych i urzędników organizacji międzynarodowych, zwłaszcza z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają formalne stosunki dyplomatyczne. Dyplomaci (A1) i pracownicy ambasad i konsulatów (A2) oraz delegaci (G) są zwolnieni z opłat wizowych. Osoby posiadające paszporty dyplomatyczne mogą zostać zwolnione z opłat wizowych nawet jeśli starają się o inną wizę, muszą jednak spełniać pewne dodatkowe warunki.


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną, wersja elektroniczna składana przez internet;
 • Formularz 1648 - wszystkie osoby składające podanie o zmianę statusu na wizę G w USA oraz o przedłużenie wizy A i NATO, wersja elektroniczna składana przez internet - zamiast formularza DS-160;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Nota lub skierowanie na placówkę, zaproszenie od organizacji lub decyzja powołąnia na stanowisko w organizacji midzynarodowej - pisemne potwierdzenie oficjalnego statusu osoby ubiegającej się wizę wydane przez wysyłającą agencję rządową (Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub inna agencja), oraz organizację zapraszającą lub powołującą na stanowisko.

Podsumowanie


Wiza G nie jest wprawdzie Rolls-Royce’m pośród wiz, tak jak A1, ale na pewno co najmniej Bentleyem. Pozwala na nieograniczone podróżowanie po kraju, wjazdy i wyjazdy, a członkom rodziny pozwala na pełne i legalne zatrudnienie (wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia na pracę) lub na naukę i studiowanie bez konieczności starania się oddzielnie o status studenta (F1). Umożliwia też zabranie ze sobą pewnej ilości pracowników domowych, kierowców czy personelu pomocniczego na wizach G5.


Web Analytics