F1 Studencka map1 map2 map5

Thursday, Jun 20th

Wizy | Tymczasowo | Wizy studenckie | F1 Studencka

F1 Studencka


Wiza studencka to jedna z najbardziej wartościowych wiz tymczasowych. Pozwala na pobyt w USA aż do 7 lat, zezwala na naukę na dowolnej uczelni (uznanej/akredytowanej przez USCIS - Urząd Imigracyjny), na którą cię stać, na pracę na pół etatu, a w niektórych przpadkach nawet na normalne zatrudnienie. Pozwala również na swobodne podróżowanie, pod warunkiem, że częste podróże nie kolidują z tokiem studiów.


Klasa byznesowa na uniwersytecie Tulane, New Orleans, Louisiana Zdjęcie: Tulane University


Przez cały okres nauki może z tobą również przebywać w USA najbliższa rodzina. Dotyczy to jednak głównie dzieci bardzo ważnych rodziców, ponieważ osoby towarzyszące na wizach F2 nie otrzymują zezwolenia na pracę.

W ostatnich latach amerykańskie uczelnie notują stały wzrost liczby studentów z innych krajów. Na niektórych uczelniach Foreign Students stanowią nawet 20 - 30 procent wszystkich studentów. Szczególnie ostatnio, w związku z kryzysem ekonomicznym, wiele renomowanych uczelni ratuje się przed gwałtownymi cięciami w zatrudnieniu wykładowców i profesorów, likwidacją klas i wydziałów właśnie dzięki zagranicznym studentom. Wiele uczelni oferuje obniżone czesne, bezpłatne lub zniżkowe wyżywienie i akademiki. Wiele uczelni ma też specjalne programy stypendialne dla szczególnie uzdolnionych studentów i sportowców.

O wizę F1 mogą się starać nie tylko osoby planujące pełne studia akademickie, ale również te, które chcą się w USA uczyć języka. F1 mogą też otrzymać uczniowie szkół średnich. Do wystawiania formularzy I-20 są uprawnione uczelnie, uniwersytety i tysiące szkół językowych w całym kraju. Wielu studentów wybiera zresztą obie te opcje: zaczynają od kursów języka angielskiego, a później przenoszą się na uczelnie i uniwersytety.

Studia w USA, obok wartości akademickich, pozwalają studentom na zdobycie bardziej wszechstronnej wiedzy i poznanie wielu obcych kultur, zwłaszcza na uczelniach, na których zagraniczni studenci stanowią znaczny procent. Podczas studiów zawierane są cenne znajomości i przyjaźnie, owocujące nierzadko możliwościami nieoczekiwanych karier po powrocie do kraju. Wiele amerykańskich uczelni to prawdziwe współczesne wieże Babel, gdzie można usłyszeć prawie wszystkie języki świata, poznać egzotyczne kuchnie i zwyczaje i zawrzeć przyjaźnie na całe życie.


Kto może uzyskać wizę F1


 • Studenci wszystkich szczebli akademickich;
 • Ucznowie szkół średnich i młodzież rozpoczynająca naukę w szkołąch średnich;
 • Osoby posiadające wcześniejsze wykształcenie odpowiadające kryteriom przyjęć na uczelnię lub do szkoły
 • Osoby pragnące odbyć studia podyplomowe.

Uwaga: Uczniowie szkół średnich i młodzież planująca ukończenie amerykańskiej szkoły średniej mogą otrzymać wizę F1 tylko wtedy, jeśli szkoła jest prywatna. Cudzoziemcy mogą ukończyć tylko jeden rok w publicznej szkole średniej i nie na wizie F1 tylko na wizie J1.


Wymagania


 • Musisz wykazać, że ukończyłeś klasy lub semestry wymagane przez uczelnię w USA do przyjęcia cię na studia;
 • Musisz się wykazać znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie, chyba, że częścią programu nauki będzie nauka tego języka, albo wyjeżdżasz do szkoły językowej;
 • Musisz otrzymać z uczelni i przedstawić w konsulacie formularz I-20, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant F1 Student Status for Academic and Language Students, wystawiony przez uczelnię uznawaną przez Urząd Imigracyjny;
 • Musisz udokumentować mocne związki z krajem pochodzenia, tzn. przedstawić wszelką dokumentację dotyczącą sytuacji majątkowej i rodzinnej, udokumentować stałe zamieszkanie i przedstawić plany na przyszłość związane z edukacją uzyskaną w USA, a wykorzystywaną po powrocie do kraju;
 • Musisz wykazać, że aktualnie posiadasz wystarczające środki na podróż, opłacenie wszystkich kosztów związanych ze studiami i życiem w USA przez piewszy rok, i że będziesz miał wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie kosztów reszty twoich studiów.

Proces


Zanim wystąpisz o wizę, musisz najpierw wyszukać odpowiednią szkołę i uzyskać od niej wszystkie niezbędne informacje. Jeśli szkoła oferuje kierunki, które cię interesują, jesteś w stanie pokryć czesne i koszty utrzymania, zażądaj formularza I-20.
Po otrzymaniu I-20 musisz jeszcze dokonać rejestracji w systemie SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), a uczelnia będzie musiała przekazać dodatkowe informacje zanim wiza może zostać wydana.
Konsulaty przyjmują zgłoszenia na spotkanie z konsulem w taki sam sposób jak w przypadku innych wiz tymczasowych.


Uwaga: Uczniowie szkół podstawowych (od 1 do 8 klasy) na wizach F1 nie mogą się w USA uczyć w szkołach publicznych. Uczniowie szkół średnich (od klasy 9 do 12) w średnich szkołach publicznych mogą się uczyć tylko przez jeden rok i po opłaceniu czesnego. Powyższe ograniczenia nie obowiązują szkół prywatnych.


SEVIS


Sekcja 641 Reformy Imigracyjnej z 1996 roku (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) i późniejsze zmiany, nakłada na Department of Homeland Security i na Departament Stanu obowiązek zbierania szczegółowych informacji o wszystkich osobach na wizach F i M (studenci i uczniowie) i na wizach J (exchange visitors). W efekcie reformy stworzony został specjalny komputerowy system monitorowania osób na wizach F, M i J pod nazwą SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Działający poprzez Internet system pozwala na wprowadzanie danych 24 godziny na dobę, a informacje dotyczą wszystkich aspektów pobytu, programów, wyjazdów i powrotów, zmian statusu lub adresu - od momentu zaakceptowania do programu (student musi być zarejestrowany w SEVIS zanim otrzyma wizę wjazdową), aż do chwili wyjazdu z USA. Organizacje sponsorujące, szkoły lub uczelnie są zobowiązane raportować każdą zmianę w sytuacji studenta, zmianę w programie, itd. natychmiast po uzyskaniu informacji, to samo dotyczy również studentów, którzy mają obowiązek informować uczelnię lub sponsora o każdej zmianie, która jest potem przekazywana do systemu SEVIS.


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną
 • Formularz I-20 A-B wystawiony przez szkołę
 • Rejestracja w systemie SEVIS - formularz 901, dowód dokonania opłaty i rejestracji
 • Kopia paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA.
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Wyciągi z banków, zaświadczenia o stanie majątkowym twoim lub twoich rodziców poświadczające, że posiadsz wystarczające środki na naukę i wszystkie pozostałe koszty, stan rodzinny, itd. - wszystko to co jasno wskazuje, że stać cię na wyjazd i na pobyt, i że na pewno zamierzasz wrócić
 • Dowolną dokumentację dodatkową - oferty pracy po skończeniu studiów, itd. - uwiarygodniającą twoją chęć powrotu do kraju po zakończeniu studiów
 • Dyplomy, świadectwa ukończenia szkół lub uczelni – w zależności od konkretnych wymagań uczelni w USA (niektóre uczelnie wymagają wyników testów TOEFL)
 • Opłata wizowa

Podsumowanie


Jeżeli pragniesz się kształcić, nauczyć lub udoskonalić język angielski, zdobyć poszukiwany zawód, zwiedzić Amerykę i poznać ciekawych ludzi - z całego świata - to wiza F1 jest z całą pewnością najlepszym wyborem.
Tysiące szkół i uczelni, od średnich po renomowane uniwersytety, oferuje programy dla cudzoziemców we wszystkich dziedzinach wiedzy. Możesz zostać lekarzem albo prawnikiem, ukończyć program MBA (Magister Zarządzania Przedsiębiorstwem), albo studiować aktorstwo na uczelni w Los Angeles. Możesz połączyć naukę z pasją, na przykład sportową. Wszystkie uczelnie w USA kładą wielki nacisk na sport i wybornie nagradzają za wysokie osiągnięcia, łącznie ze 100-procentowym stypendium. Ale musisz się naprawdę przyłożyć, znaleźć odpowiednią uczelnię i upewnić się, że podołasz wszystkiemu.
I jeszcze jedno: jeżeli uznasz, że wizę F1 jest ławiej uzyskać niż inną i tylko dlatego chcesz się o nią starać, ale masz całkiem inne zamiary - popełnisz przestępstwo imigracyjne, za które możesz być ukarany utratą statusu, deportacją albo nawet zakazem wjazdu do USA w przyszłości. Pojęcie „zamiaru” (intent) stosuje się do wszystkich procesów imigracyjnych, w tym do wiz tymczasowych. Jeśli więc masz w USA narzeczoną, która właśnie miałą przysięgę i jest świeżo upieczoną obywatelką, i wiesz, że po przyjeździe zaraz się ożenisz, a mimo to starasz się o wizę tymczasową, to masz inny zamiar. W takim przypadku możesz się tylko starać o wizę K - dla narzeczonych.


Web Analytics