M1 Nauka zawodu map1 map2

Friday, Sep 22nd

Wizy | Tymczasowo | Wizy studenckie | M1 Nauka zawodu

M1 Nauka zawodu


Wiza M1 pozwala na podjęcie w USA nauki w szkołach powyżej szkoły średniej, ale nie o charakterze akademickim. Mogą to być szkoły lub uczelnie i instytucje zawodowe, przygotowujące w konkretnych profesjach, ale nie oferujące programów typowo uniwersyteckich. Przykładem mogą być szkoły biznesowe, kursy zawodowe, praktyczne treningi.


Kadeci Szkoły Awiacji w Astoria, New York Zdjęcie: Jason B.


M1 pozwala na pobyt w USA do 12 miesięcy, zezwala na naukę na dowolnej uczelni zawodowej (uznanej przez USCIS - Urząd Imigracyjny), na którą cię stać, w niektórych przpadkach również na zatrudnienie, jeśli praca na jakimś stanowisku jest częscią programu zawodowego, na przykład jako trening. Pozwala również na swobodne podróżowanie, pod warunkiem, że częste podróże nie kolidują z tokiem studiów. Przez cały okres nauki może z tobą również przebywać w USA najbliższa rodzina na wizach M2. Przebywający z tobą w USA członkowie rodziny nie otrzymują zezwolenia na pracę. M1 nie uprawnia do nauki w szkołach językowych, ale z M1 można zmienić status na inny, w tym na F1 i podjąć naukę w jakiejkolwiej szkole, w tym w językowej.
Wiza wymaga uprzedniego uzyskania ze szkoły formularza I-20 MN, który jest warunkiem ubiegania się o wizę, oraz rejestracji w systemie SEVIS.

Nauka w USA, obok wartości edukacyjnych i praktycznych, pozwala na zdobycie bardziej wszechstronnej wiedzy i poznanie wielu obcych kultur, zwłaszcza na uczelniach i w wszkołach, w których zagraniczni studenci stanowią znaczny procent. Podczas studiów zawierane są cenne znajomości i przyjaźnie, owocujące nierzadko możliwościami nieoczekiwanych karier po powrocie do kraju. Wiele amerykańskich uczelni to prawdziwe współczesne wieże Babel, gdzie można usłyszeć prawie wszystkie języki świata, poznać egzotyczne kuchnie i zwyczaje i zawrzeć przyjaźnie na całe życie.


Kto może uzyskać wizę studencką M1


 • Musisz wykazać posiadanie wcześniejszego wykształcenia lub treningu odpowiadającego kryteriom przyjęć do szkoły lub na uczelnię o charakterze zawodowym;
 • Musisz być przyjęty przez szkołe na kurs bądź programw  pełnym wymiarze godzin;
 • Szkoła musi być akredytowania.

Wymagania


 • Musisz wykazać, że ukończyłeś klasy lub semestry wymagane przez uczelnię w USA do przyjęcia cię na studia;
 • Musisz się wykazać znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym naukę;
 • Musisz otrzymać z uczelni i przedstawić w konsulacie formularz I-20 M-N, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant M1 Student Status Vocational Students, wystawiony przez uczelnię uznawaną przez Urząd Imigracyjny;;
 • Musisz udokumentować mocne związki z krajem pochodzenia, tzn. przedstawić wszelką dokumentację dotyczącą sytuacji majątkowej i rodzinnej, udokumentować stałe zamieszkanie i przedstawić plany na przyszłość związane z edukacją uzyskaną w USA, a wykorzystywaną po powrocie do kraju
 • Musisz wykazać, że aktualnie posiadasz wystarczające środki na podróż, opłacenie wszystkich kosztów związanych ze studiami i życiem w USA przez piewszy rok, i że będziesz miał wystarczającą ilość pieniędzy na pokrycie kosztów reszty twoich studiów.

Proces


Zanim wystąpisz o wizę, musisz najpierw wyszukać odpowiednią szkołę i uzyskać od niej wszystkie niezbędne informacje. Jeśli szkoła oferuje kierunki, które cię interesują, jesteś w stanie pokryć czesne i koszty utrzymania, zażądaj formularza I-20.
Po otrzymaniu I-20 musisz jeszcze dokonać rejestracji w systemie SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), a uczelnia będzie musiała przekazać dodatkowe informacje zanim wiza może zostać wydana.
Konsulaty przyjmują zgłoszenia na spotkanie z konsulem w taki sam sposób jak w przypadku innych wiz tymczasowych.


Uwaga: uczniowie szkół podstawowych (od 1 do 8 klasy) na wizach F1 nie mogą się w USA uczyć w szkołach publicznych. Uczniowie szkół średnich (od klasy 9 do 12) w średnich szkołach publicznych mogą się w USA uczyć tylko przez jeden rok i po opłaceniu czesnego. Powyższe ograniczenia nie obowiązują szkół prywatnych.


SEVIS


Sekcja 641 Reformy Imigracyjnej z 1996 roku (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) i późniejsze zmiany, nakłada na Department of Homeland Security i na Departament Stanu obowiązek zbierania szczegółowych informacji o wszystkich osobach na wizach F i M (studenci i uczniowie) i na wizach J (exchange visitors). W efekcie reformy stworzony został specjalny komputerowy system monitorowania osób na wizach F, M i J pod nazwą SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Działający poprzez Internet system pozwala na wprowadzanie danych 24 godziny na dobę, a informacje dotyczą wszystkich aspektów pobytu, programów, wyjazdów i powrotów, zmian statusu lub adresu - od momentu zaakceptowania do programu (student musi być zarejestrowany w SEVIS zanim otrzyma wizę wjazdową), aż do chwili wyjazdu z USA. Organizacje sponsorujące, szkoły lub uczelnie są zobowiązane raportować każdą zmianę w sytuacji studenta, zmianę w programie, itd. natychmiast po uzyskaniu informacji, to samo dotyczy również studentów, którzy mają obowiązek informować uczelnię lub sponsora o każdej zmianie, która jest potem przekazywana do systemu SEVIS.


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 – Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Formularz I-20 M-N wystawiony przez szkołę;
 • Rejestracja w systemie SEVIS - formularz 901, dowód dokonania opłaty i rejestracji;
 • Kopia paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Wyciągi z banków, dokumentacja przedstawiająca twój stan majątkowy, stan rodzinny, itd. - wszystko to co jasno wskazuje, że stać cię na wyjazd i na pobyt, i że na pewno zamierzasz wrócić;
 • Zaświadczenia o stanie majątkowym twoim lub twoich rodziców poświadczające, że posiadsz wystarczające środki na naukę i wszystkie pozostałe koszty;
 • Dowolną dokumentację - majątkową, oferty pracy po skończeniu studiów, itd. - uwiarygodniającą twoją chęć powrotu do kraju po zakończeniu studiów;
 • Dyplomy, świadectwa ukończenia szkół lub uczelni - w zależności od konkretnych wymagań uczelni w USA (niektóre uczelnie wymagają wyników testów TOEFL);
 • Opłata wizowa.

Podsumowanie


Jeżeli pragniesz zdobyć poszukiwany zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zapoznać się z nowymi technologiami, odbyć kurs zawodowy w jakiejkolwiek dziedzinie albo zdobyć cenne doświadczenie, to wiza M-1 jest najlepszym wyborem.
Tysiące szkół i uczelni oferuje programy zawodowe dla cudzoziemców we wszystkich dziedzinach - od biznesu i bankowości po praktyczną naukę zawodu, jest więc w czym wybierać. Dużo dodatkowych informacji i wiele przydatnych linków znajdziesz w sekcji Edukacja.


Web Analytics