Dzieci dyplomatów urodzone w USA map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Na stałe | Inne sposoby imigracji | Dzieci dyplomatów

Dzieci dyplomatów urodzone w USA


Zgodnie z zasadą Jus Soli - Prawem Ziemi - każda osoba urodzona na terytorium Stanów Zjednoczonych, jest automatycznie obywatelem USA bez względu na narodowość, pochodzenie lub status rodziców. Wyjątkiem są dzieci dyplomatów, którzy nie podlegają amerykańskiej jurysdykcji.


Spotkanie z gubernatorem Zdjęcie: MDGovPics


14 poprawka do Konstytucji określa, że dzieci dyplomatów - pomimo zasady Jus Soli - nie mogą być uznane za obywateli. Osoby takie są jednak automatycznie uznawane z stałych rezydentów jeżeli są dziećmi dyplomatów i stać się obywatelami w niedalekiej przyszłości. Wystarcza tylko rejestracja faktycznego stanu rzeczy.


Kto może uzyskać stały pobyt jako dziecko dyplomaty


Do automatycznego statusu stałego rezydenta w tej kategorii kwalifikują się tylko dzieci pracowników misji dyplomatycznych (i niektórych organizacji międzynarodowych) akredytowanych w USA. Oficjalna funkcja dyplomatyczna ojca lub matki osoby starającej się o stały pobyt musi być wpisana na listę zawodów i funkcji dyplomatycznych Departamentu Stanu, czyli uznawana przez Stany Zjednoczone (zawód "czarownik" albo "wódz" mogą być uznawane w jakichś krajach, ale USA nie honorują takich funkcji i nie uznają ich za stanowiska dyplomatyczne). Lista Departamentu Stanu (The Blue List) obejmuje:

 • Ambasadorów;
 • Charges d’affaires;
 • Doradców;
 • Secretarzy attaches ambasad i przedstawicielstw;
 • Członkowie delegacji Komisji Europejskich;
 • Osoby z podobnym statusem i immunitetem przyznawanym pracownikom i przedstawicielom Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Państw Amerykańskich.

Synowie i córki osób w wyżej wymienionych zawodach mogą otrzymać stały pobyt, jeżeli:

 • urodziły się w Stanach Zjednoczonych;
 • mieszkają na stałe w USA od urodzenia do momentu składania podania;

Wymagania


 • Aplikant musi być osobą dobrego charakteru (good moral character);
 • Nie mogą istnieć formalne przeszkody w imigracji do USA (inadmissibility);

Proces


Podanie o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status, składa sam zainteresowany. Razem z aplikacją o zmianę statusu trzeba wysłać prośbę o unieważnienie pochodnego statusu A, G lub NATO (formularz I-566), zrzeczenie się immunitetu dyplomatycznego (formularz I-508), zdjęcia i dokumentację dodatkową. Okres oczekiwania na zmianę statusu jest w całości uzależniony od ilości podań jakie wpłynęły do Urzędu Imigracyjnego wcześniej niż twoje.


Zmiana statusu


Podanie o zmianę statusu to formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. Przed wydaniem decyzji Urząd Imigracyjny zażąda oddania odcisków palców, a FBI sprawdzi informacje kryminalne aplikanta. Razem z aplikacją o zmianę statusu musisz wysłać dokumentację dodatkową, można też wysłać podanie o zezwolenie na pracę (formularz I-756, Application for Employment Authorization), ponieważ osoba oczekująca na decyzję Urzędu Imigracyjmego ma prawo do pracy do momentu wydania tej decyzji, nawet jeśli w międzyczasie oryginalna wiza wjazdowa lub status już wygasł. Osoba w trakcie oczekiwania nie może opuszczać USA, ale może się ubiegać o zezwolenie na wyjazd w sytuacjach uzasadnionych i o pozwolenie na powrót (formularz I-131, Advance Parole). W niektórych przypadkach Urząd Imigracyjny może odstąpić od osobistego spotkania z aplikantem, ale „interview” jest przeważnie wymagane. Interview to ostatni etap zmiany statusu na stały i po zatwierdzeniu aplikanta zielona karta jest wysyłana pocztą.


Dokumentacja


 • Formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Formularz I-566, Interagency Record of Request (prośba o zmianę statusu nieimigracyjnego A, G i NATO);
 • Formularz I-508, ( I-508F dla osób narodowości/obywatelstwie francuskim) Waiver of Rights, Privileges, Exemptions, and Immunities (zrzeczenie sie immunitetu dyplomatycznego);
 • Formularz G-325A, Biographic Information (dotyczy osób w wieku pomiędzy 14 a 79 lat);
 • Kopia aktu urodzenia;
 • Kopia paszportu - strony z informacjami personalnymi i strona z wizą oraz strony ze stemplami przekraczania granicy;
 • Kopia formularza I-94, Arrival/Departure Recvord (ostatni wjazd do USA na wizie nieimigracyjnej);
 • Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca miejsce stałego zamieszkania w USA (dokumenty ze szkół, dokumentacja medyczna, itd.);
 • Dwa nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy na  jasnym tle, z przodu;
 • Podzczas interview były dyplomata musi zlożyć oświadczenie pod przysięgą;
 • Opłaty.

Rejestracja stałego pobytu w kategorii dzieci dyplomaty nie wymaga badań lekarskich. Aplikant nie może się też starać o pozwolenie na pracę podczas rozpatrywania jego podania (I-485), ani o dokument podróżny (Reentry Permit).
Niektóre choroby (np. gruźlica) uniemożliwiają normalnie otrzymanie stałego pobytu, ale zakłada się, że syn lub córka dyplomaty jest stałym rezydentem od urodzenia, bez względu na stan zdrowia, badanie nie ma więc sensu ponieważ nie ma następstw prawnych. Dokumenty podróżne wydawane są cudzioziemcom starającym się o prawo pobytu, ale dzieci dyplomatów mają go bez starania się, dlatego wydanie im Reentry Permit byłoby nielogiczne.


Podsumowanie


Stały pobyt w kategorii dzieci dyplomatów nie jest wizą imigracyjną lecz rejestracją stanu faktycznego, nie podlaga więc żadnym kwotom, jak prawie wszystkie pozostałe wizy. Oznacza to, że aplikant otrzymuje stały pobyt prawie natychmiast - czeka tylko tyle ile trwa sama procedura, bez żadnych kolejek, sprawdzania Biuletynu Wizowego i dostarczania skomplikowanej dokumentacji. każdego roku kilka tysięcy pociech dyplomatów różnych szczebli otrzymuje zielone karty i staje się obywatelami USA pięć lat później. Dotyczy to również dzieci dyplomatów różnych strasznych reżimów, z którymi USA mają stosunki dyplomatyczne pomimo złych lub wrogich stosunków.


Uwaga: stały rezydent to osoba, która na stałe mieszka w USA. Częste wyjazdy, dlugie pobyty poza USA (zwłaszcza w kraju pochodzenia) mogą sugerować, że utrzymujesz stałe miejsce zamieszkania zagranicą, czyli że nie potrzebujesz stałego pobytu. Jeśli przyjeżdżasz tylko czasem (żeby utrzymać zieloną kartę), przebywasz w Ameryce tylko kilka miesięcy w roku i regularnie wyjeżdżasz na dłuższe okresy, możesz stracić status stałego rezydenta. Osobom, które przyjeżdżają do USA tylko okazjonalnie, w interesach lub w odwiedziny do krewnych (w tym np. do męża lub żony) nie przysługuje stały pobyt. Takie osoby powinny się starać o wizy nieimigracujne (tymczasowe).


Web Analytics