Indianie amerykańscy urodzeni w Kanadzie map1 map2 map5

Saturday, Apr 20th

Wizy | Na stałe | Inne sposoby imigracji | Indianie z Kanady

Indianie amerykańscy urodzeni w Kanadzie


Indianie urodzeni w Kanadzie mają prawo do osiedlenia się w USA pod warunkiem, że są w co najmniej 50% pochodzenia amerykańskiego. Język oficjalnych przepisów mówi o 50% krwi amerykańskich Indian ("at least 50% American Indian blood") jako o kryterium rozstrzygającym.


Festiwal indiański Zdjęcie: Larry Lamsa


Osoba będąca takim Indianinem (przynajmniej jedno z rodziców musiało pochodzić z plemienia Indian Amerykańskich), może otrzymać stały pobyt (zieloną kartę) bez petycji ani sponsorstwa, a tylko poprzez rejestrację tego faktu przez urzędników granicznych albo przez Urząd Imigracyjny. Pojęcie "Indian Amerykańskich" (co ich odróżnia od "Indian Kanadyjskich"), opiera się tylko na miejscu urodzenia (albo w praktyce - zamieszkania) rodziców, lub przynajmniej jednego z nich, a nie na pochodzeniu plemiennym. Wiele plemion żyjących na pograniczu, nawet niekoniecznie w rezerwatach, do dziś przemieszcza się po obu stronach granicy (najdłuższej na świecie niestrzeżonej granicy międzypaństwowej, czym często chwalą się rządy i USA i Kanady). Jeszcze 50 czy 100 lat temu takie rozróżnienie nie miałoby w ogóle sensu, zwłaszcza dla Indian nie przyjmujących do wiadomości, albo nawet nie rozumiejących, pojęcia granicy międzypaństwowej. Wielu Indian pochodzących z tego samego plemienia, a nawet z małych wewnątrzplemiennych klanów rodzinnych, mogło się urodzić po którejkolwiek  stronie granicy - może to dotyczyć nawet rodzeństwa. Większość Indian Północnego-Zachodu należało do plemion koczowniczych, dla których jakaś linia namalowana na mapie wykonanej przez białego człowieka, była pojęciem w pełni abstrakcyjnym - jak posiadanie na własność ziemi. Indianin urodzony w Kanadzie ale posiadający minimum 50% krwi Indian Amerykańskich, to osoba, której przynajmniej jedno z rodziców urodziło się w USA.


Kto może uzyskać stały pobyt


Stały pobyt w USA jako Indianin Amerykański może otrzymać osoba, która:

 • Jest przynajmniej w 50% pochodzenia Indiańsko-Amerykańskiego ("blood of the American Indian race");
 • Urodził(a) się w Kanadzie.

Wymagania


 • Osoba zamieszkała poza USA powinna powiadomić urzędnika granicznego podczas przekraczania granicy o swojej decyzji stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych na podstawie pochodzenia indiańskiego i zażądać stworzenia wpisu w rejestrze albo zrobić to w dowolnym oddziale Urzędu Imigracyjnego jeśli przebywa w USA;
 • Osoba podająca się za Indianina pochodzącego od Indian Amerykańskich (posiadającą minimu 50% krwi Indian Amerykańskich), musi to udowodnić za pomocą dokumentacji dotyczącej rodziców, dziadków albo pradziadków, z której jasno wynika, że należą oni (albo należeli) do jednego z plemion lub grup oficjalnie uznawanych przez rządy Kanady i USA (niektóre grupy mogą mieć podwójny status) jako indiańskie (Native American - w USA nazywane "Tribe", w Kanadzie "Band").
 • Osoba, której przynależność do plemienia Indian Amerykańskich jest efektem małżeństwa lub adopcji, nie może się starać o stały pobyt na podstawie pochodzenia od Indian Amerykańskich, bez względu na narodowość lub rasę.

Proces


 • Wniosek o stworzenie wpisu: składany podczas przekraczania granicy lub w lokalnym Urzędzie Imigracyjnym na terenie Stanów Zjednoczonych.
 • Stały pobyt: jest przyznawany automatycznie jeżeli przedstawiona dokumentacja jest wystarczająca i w zadowalający sposób dowodzi pochodzenia od Indian Amerykańskich. Zielona karta jest przesyłana pocztą na adres aplikanta.

Dokumentacja


 • Kopia oficjalnego (wydanego przez wladze Kanady) dokumentu tożsamości ze zdjęciem:
  • paszport;
  • prawo jazdy
  • prowincjonalny dokument tożsamości
  • inne dokumenty oficjalne
 • Kopia kanadyjskiego aktu urodzenia (pełny odpis - "long form");
 • Dwa (2) zdjęcia formatu paszportowego;
 • Wszelka dokumentacja dodatkowa pozwalająac stwierdzić pochodzenie od plemienia Indian Amerykańskich, lub przynależność do takiego plemienia rodziców lub dalszych przodków, i posiadanie co najmniej w 50% krwi Indian Amerykańskich.

Podsumowanie


Granica międzypaństwa jeszcze niedawno była pojęciem całkiem abstrakcyjnym dla większości koczowniczych plemion żyjących na niezmierzonych terenach pogranicza. Znane i rozumiane były pojęcia związane z terenami łowieckimi, które zmieniały się wraz z migracją zwierząt, ale dla żyjących tu ludzi ziemia, góry, lasy i strumienie na południe od istniejącej tylko w wyobraźni białego człowieka kreski, nie różniły się niczym od takich samych terenów na północ. Tereny dzisiejszej Kanady i USA przez tysiąclecia zamieszkiwały setki różnych plemion przemieszczających się we wszystkich kierunkach, ograniczane tylko siłą innych plemion, przebywających na jakimś terenie wcześniej niż inne. Dopiero ekspansja białych położyła kres swobodnej migracji sezonowej i za zwierzyną, i wprowadziła nowe pojęcia - obce kulturze i umysłowi ludzi, którzy żyli tu już kilkadziesiąt tysięcy lat temu.

Niektórzy Indianie nie uznają sztucznych podziałów, jakie wprowadziły nowe państwa. Parę lat temu głośna była sprawa kilku wodzów indiańskich, którzy nie mogli pojechać na jakieś ważne spotkanie międzynarodowe, ponieważ nie uznając amerykańskiego obywatelstwa - nie posiadali amerykańskich paszportów.

Wydaje się, że traktowanie Indian Północnoamerykańskich jest w niektórych dziedzinach wciąż niesprawiedliwe. Każda osoba urodzona poza USA, której przynajmniej jedno z rodziców jest lub było obywatelem Stanów Zjednoczonych, jest automatycznie również obywatelem. W niektórych przypadkach można się nawet starać o przyznanie obywatelstwa na podstawie obywatelstwa dziadków. Nie dotyczy to tylko Indian Amerykańskich urodzonych w Kanadzie, którym państwo przyznaje jedynie zieloną kartę.


Uwaga: stały rezydent to osoba, która na stałe mieszka w USA. Częste wyjazdy, dlugie pobyty poza USA (zwłaszcza w kraju pochodzenia) mogą sugerować, że utrzymujesz stałe miejsce zamieszkania zagranicą, czyli że nie potrzebujesz stałego pobytu. Jeśli przyjeżdżasz tylko czasem (żeby utrzymać zieloną kartę), przebywasz w Ameryce tylko kilka miesięcy w roku i regularnie wyjeżdżasz na dłuższe okresy, możesz stracić status stałego rezydenta. Osobom, które przyjeżdżają do USA tylko okazjonalnie, w interesach lub w odwiedziny do krewnych (w tym np. do męża lub żony) nie przysługuje stały pobyt. Takie osoby powinny się starać o wizy nieimigracujne (tymczasowe).


Web Analytics