I1 Reporterzy i dziennikarze map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pracownicze | I1 Reporterzy i dziennikarze

I1 Reporterzy i dziennikarze


O wizę I1 mogą się starać pracownicy mediów: dziennikarze, reporterzy prasowi, telewizyjni lub radiowi i personel pomocniczy. Stała siedziba organizacji, stacji telewizyjnej lub radiowej czy redakcja gazety, z którą jest związany reporter musi się znajdować poza USA. Niektóre kryteria przyznawania tej wizy sa ścisle związane z praktyką stosowaną w kraju pochodzenia reportera wobec dziennikarzy i reporterów amerykańskich.


Polsat, tvn24 i Plus Zdjęcie: Piotr Drabik


Obowiązuje zasada „fair play” - wy nie stosujecie utrudnień wobec naszych dziennikarzy, my nie utrudniamy waszym, nazywa się to „reciprocity” - na zasadzie wzajemności. Ale oprócz wzajemności szereg dodatkowych warunków musi być spełnionych aby wiza I mogła zostać wydana.


Kto może uzyskać wizę I1


Wizy I są przeznaczone dla „przedstawicieli obcych mediów”, ale nie każda działalność dziennikarska czy reporterska pozwala na staranie się o tą wizę. Ogólnie, musi to być działalność związana ze zbieraniem i publikowaniewm informacji o bieżących wydarzeniach i nie może to być produkcja materiałów komercyjnych albo rozrywkowych. Dobrym przykładem są wydarzenia sportowe, wybory, wiadomości i korespondencje dotyczące wszystkiego co dzieje się w USA przygotowywane przez dziennikarzy i reporterów prasowych, radiowych lub telewizyjnych. Do wizy kwalifikuje się również personel pomocniczy: operatorzy kamer, specjaliści od obróbki dźwięku, filmów, światła, kierowcy - słowem, osoby niezbędne w produkcji materiałów informacyjnych.

 • Pracownicy zagranicznych mediów produkujący informacyjny materiał filmowy. Produkcja filmowa sama w sobie nie uprawnia do wizy I - produkcja taka musi mieć charakter informacyjny lub mieścić się w kategorii „news” (dzienniki telewizyjne i radiowe, nowości zamieszczane na internecie lub w prasie, korespondencje, etc.). Produkcja filmu o zabytkach Nowego Orleanu sprzedawanego później na DVD’s nie uprawnia do wizy I, ale podobny film emitowany w telewizji - prawdopodobnie tak;
 • Niezależni dziennikarze i reporterzy pracujący nad materiałem informacyjnym (lub „news”) związani formalnym kontraktem z organizacją dziennikarską, periodykiem, gazetą lub stacją telewizyjną;
 • Pracownicy niezależnych organizacji dziennikarskich i agencji reporterskich posiadający legitymacje reporterskie;
 • Pracownicy studiów produkcyjnych generalnie nie kwalifikują się do wizy I, ale studio może realizować zamówienie typowo dziennikarskie lub reporterskie, co może upoważniać jego pracowników do tej wizy;
 • Pracownicy oddziałów amerykańskich organizacji reporterskich (np. CNN, Nesweek Polska, itd.) pracujący nad materiałami na temat bieżących wydarzeń w USA przeznaczonymi wyłącznie dla odbiorcy zagranicznego;
 • Akredytowani przedstawiciele narodowych biur turystycznych finansowaniych w całości lub częściowo i prowadzonych przez agencje rządowe (i nie kwalifikujący się do wizy A2 jako przedstawiciele obcych rządów).

Sam zawód lub fakt pracy jako reporter lub członek personelu reporterskiego nie uprawnia do uzyskania wizy I. Podobnie jak w przypadku każdej innej wizy, to do jakiej się zakwalifikujesz zależy od celu wyjazdu. Jeżeli jesteś reporterem ale zamierzasz się w USA opalać albo jeżdzić na nartach, musisz się starać o wizę turystyczną. Podobnie, jeśli będziesz obsługiwał wybory prezydenckie jako przedstawiciel dużej stacji telewizyjnej, nie możesz tego robić na wizie B1. Nie możesz tego robić bez wizy I nawet jeśli twój kraj jest zaliczony do wymiany bezwizowej. Wymiana bezwizowa dotyczy tylko wiz B1 i B2, pracując w USA jako dziennikarz musisz mieć wizę I. To czy otrzymasz wizę I czy nie, zależy w głównej mierze od tego co będziesz robić. Wiza I nie może być wydana w następujących przypadkach:

 • Produkcja materiałów reklamowych lub rozrywkowych;
 • Produkcje przedstawiające rekreacje wydarzeń, w których biorą udział aktorzy. Filmy lub inne materiały tego rodzaju mogą być informacyjne, ale nie mieszczą się w kategorii news, nie są robione „na żywo”.
 • Produkcja materiałów zaplanowanych, nawet jeśli nie posiadają scenariusza i są filmowane lub nagrywane „na żywo”, takie jak wszelkiego rodzaju gry, reality shows, itd. nie mogą być zaliczone do kategorii „news”;
 • Wszelkie produkcje artystyczne, filmy krótkometrażowe, nawet o charakterze informacyjnym, w którym biorą udział aktorzy.

Praca nad projektami tego typu wymaga najczęściej wiz pracowniczych takich jak H, O albo P, choć nie jest to oczywiście regułą. Każdy przypadek musi być rozważony indywidualnie. Wyjazdy w celach innych niż zbieranie i publikacja materiałów informacyjnych (news) nie uprawniają do wizy I. Jeszcze garść przykladów:

 • Weźmiesz udział w spotkaniu zawodowym, konferencji lub konwencji jako uczestnik, mówca, prelegent - wystarczy wiza B1 albo B2;
 • Wyjeżdżasz jako zaproszony wykładowca na uczelni z wydziałem dziennikarskim - wiza B1 lub B2, nawet jeśli otrzymasz honorarium;
 • Wyjeżdżasz jako przedstawiciel lub pracownik stacji telewizyjnej lub radiowej, ale w celu dokonania zakupu sprzętu technicznego - wiza B1;
 • Wyjeżdżasz prywatnie w Góry Skaliste - wiza B2.

Wymagania


 • Osoba ubiegająca się o wizę I musi odbyć interview w konsulacie lub w ambasadzie;
 • Musi wykazać, że jest dziennikarzem lub reporterem niezależnym (wymagany jest ważny kontrakt) lub przedstawicielem organizacji reporterskiej, gazety albo stacji telewizyjnej, i że wyjeżdża do USA jako reporter (lub członek personelu pomocniczego) przygotowujący materiały informacyjne (news) na temat bieżących wydarzeń w USA.

Tak samo jak w przypadku prawie wszystkich innych wiz tymczasowych, jednym z podstawowych wymogów jest wykazanie mocnych związków z krajem, czyli przedstawienie wszystkiego tego co pozwoli konsulowi uwierzyć, że nie staniesz się nielegalnym imigrantem ani nie zostaniesz w USA poza ważność wizy.


Proces


Wiza I jest wydawana na okres 12 miesięcy i wymaga odnawiania przez upływem jej ważności jeśli zamierzasz zostać dłużej. Nie wymaga petycji pracowniczej ani zaproszenia, niezbędne jest jednak skierowanie organizacji (pracodawcy) lub kontrakt w przypadku reporterów i dziennikarzy niezależnych. Proces konsularny.


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Dokumentacja wyraźnie przedstawiąjąca cel wyjazdu, list od pracodawcy opisujący wydarzenia, którymi będzisz się zajmował, lub informacje ogólne ale z podaniem spodziewanego okresu pobytu, kontrakt na materiały informacyjne, itd.;
 • Dokumentacja w postaci artykułów i materiałów aplikanta publikowanych w ostatnich 6 miesiącach (placóki konsularne nie przyjmują kopii - wszystkie materiały muszą być oryginalne; dotyczy materiałów drukowanych);
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


Wiza I1 pozwala na nieograniczony pobyt w USA. Status wymaga jednak odnawiania, ponieważ jest przyznawany maksymalnie na 12 miesięcy jednorazowo. Przedłużenie pobytu wymaga złożenia w Urzędzie Imigracyjnym Aplikacji o Zmianę lub Przedłużenie Statusu, formularz I-539. Jeśli jesteś poza USA i wiza straciła ważność, musisz się ubiegać o nową.


Web Analytics