NATO7 Personel pracowników NATO map1 map2 map5

Saturday, Apr 20th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pobytowe | NATO7 Personel

NATO7 Personel pracowników NATO


Wizę NATO7 otrzymują osoby zatrudniane przez pracowników cywilnych i wojskowych wyjeżdżających do USA na jednej z wiz NATO-wskich (NATO1 do NATO6). NATO7 mogą też otrzymać członkowie najbliższej rodziny takiego pracownika. Departament Stanu klasyfikuje personel pracowników NATO w dwóch grupach: opłacanych z funduszów publicznych kraju pochodzenia albo z prywatnych środków pracodawcy na wizie NATO, ale w praktyce ma to niewielkie znaczenie.


Oficjalna delegacja, Washington D.C. Zdjęcie: Korean Resource Center


Pracownik taki nie jest pracownikiem NATO nawet jeśli jego pensja pochodzi z pieniędzy organizacji albo bezpośrednio z kraju pochodzenia. Do osób na wizach NATO7 należą kierowcy, ogrodnicy, pracownicy domowi, nianie do dzieci, nauczyciele, kucharze, osobiste sekretarki, przedstawiciele lub prywatni doradcy i wielu innych pracowników.

Podanie o wizę NATO7 wymaga osobistego interview w konsulacie lub w ambasadzie USA oraz udokumentowania, że pracodawca jest oficjalnym przedstawicielem lub pracownikiem NATO, albo, że już znajduje się w USA (na interview będzie potrzebna kopia formularza I-94 pracodawcy, dowodu przekroczenia granicy na odpowiednim statusie). Proces wizowy wymaga również gwarancji, że osoba pracująca dla osoby na wizie NATO w USA będzie otrzymywać wynagrodzenie zgodne ze standardami amerykańskimi (używa się stawek wynagrodzeń Departamentu Pracy dla danej lokalizacji w USA) oraz przedłożenia kontraktu pracowniczego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca ma prawo odliczać koszt mieszkania i ew. utrzymania pracownika. Pracodawcy opłacający służbę z własnych funduszy w niektórych przypadkach muszą udokumentowość swoją własną zdolność finansową do zatrudnienia pracownika (wypłacania zarobków), ale większość obsługi pracownika organizacji międzynarodowej czy delegata to ludzie opłacani z funduszów publicznych, czyli na etacie stosownych agencji lub ministerstw. Cała dokumentacja musi być po angielsku.


Kto może uzyskać wizę NATO7


 • Osoby zatrudnione bezpośrednio przez pracownika NATO i opłacane z funduszów organizacji lub prywatnych pracodawcy;
 • Członkowie najbliższej rodziny osób na wizie NATO7.

Kto może być sponsorem pracownika na wizę NATO7


 • Główni przedstawiciele krajów członkowskich oddelegowani do pełnienia oficjalnych obowiązków w NATO (NATO1);
 • Inni, niżsi rangą przedstawiciele krajów członkowskich oddelegowani do pełnienia oficjalnych obowiązków w NATO lub w agencjach bezpośrednio podlegających zarządowi NATO, doradcy lub eksperci towarzyszący oficjalnej delegacji NATO, oficerowi i wojskowi wchodzący w skład międzynarodowych sił NATO (NATO2);
 • Pracownicy cywilni i urzędnicy towarzyszący przedstawicielom krajów członkowskich NATO (NATO3);
 • Inny cudzoziemcy klasyfikowani jako urzędnicy NATO (NATO4);
 • Osoby klasyfikowane jako eksperci NATO (NATO5);
 • Inni cywilni pracownicy NATO (NATO6).

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę NATO7 musi być zatrudniona przez przedstawiciela lub pracownika NATO i mieć ważny kontrakt pracowniczy, oraz musi odbyć spotkanie z konsulem zanim wiza może być wydana.


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA i dotyczy to również wizy NATO7. Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych, choć kandydaci są traktowani nieco inaczej niż np. turyści.


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Kontrakt pomiędzy pracodawcą i pracownikiem określający obowiązki pracownika i zobowiązania pracodawcy, zgodny z przepisami USA;
 • Pismo od pracodawcy gwarantujące zarobki nie niższe niż zarobki pracownika amerykańskiego na podobnym stanowisku (na podstawie danych Departamentu Pracy), oraz ubezpieczenie medyczne;
 • Przyrzeczenie pracownika, że nie podejmie żadnego innego zatrudnienia;
 • Pisemna gwarancja pracodawcy, że nie będzie bezprawnie przetrzymywał paszportu pracownika podczas jego zatrudnienia ani w żaden sposób ograniczał jego swobód;
 • Potwierdzenie podpisane przez pracodawcę i pracownika stwierdzające, że obie strony rozumieją, że pracownik nie będzie zobowiązany do pozostawania w miejscu pracy w godzinach wolnych od pracy;
 • Pracodawca musi się zobowiązać do pokrycia kosztów przejazdu do USA i do miejsca zatrudnienia pracownika, oraz do kosztów ewentualnego powrotu pracownika do kraju w przypadku wczesnego zerwania kontraktu lub zakończenia pracy przed terminem bez względu na powód;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej. Pamiętaj, nie jesteś pracownikiem NATO ale pracownikiem prywatnego pracodawcy. Ponieważ on cieszy się pewnymi przywilejami, część z nich przysługuje również tobie, ale niestety, tylko część.


Podsumowanie


Wiza NATO jest wizą dla służby domowej i pracowników bezpośrednio służących w jakiś sposób osobie akredytowanej i pracującej w NATO.


Web Analytics